| 

Postal sem podjetnik

Moram vstopiti v sistem DDV ali ne? Želite postati davčni zavezanec?

Moram vstopiti v sistem DDV ali ne? Želite postati davčni zavezanec?

15.10.2014 ob 09:24

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede ali ustvarja dobiček ali izgubo. Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijske številke ( v nadaljevanju ID).

Tiste osebe, ki se ali zaradi neizpolnjevanja pogojev ali drugih razlogov lahko odločijo, da se ne identificirajo za namene DDV, na svoje storitve ali prodano blago ne zaračunavajo DDV-ja. Ni jim potrebno voditi davčnih evidenc in oddajati obračunov DDV-ja (mesečno ali trimesečno), na drugi strani pa si tudi ne morejo odbiti vstopnega DDV, ki jim je bil zaračunan za nabavo blaga in storitev pri opravljanju svoje dejavnosti (znesek povečuje posamezen strošek, nabavo).
Ločimo obvezno in prostovoljno identifikacijo za DDV

Obvezno morajo pridobiti ID številko vsi davčni zavezanci, ki:

so v zadnjih 12 mesecih (ne preteklem koledarskem letu!) presegli 25.000€ obdavčljivega prometa (kmetje pa, če so presegli limit 7.500€ katastrskega dohodka v preteklem letu),
so v tekočem koledarskem letu presegli 10.000€ limita za pridobitev blaga iz drugih držav članic EU,
(tujci), ki so presegli limit 35.000€ za dobave blaga v RS,
prejemajo ali opravljajo storitve davčnim zavezancem iz druge države članice EU (ni meje); če se prodaja blago ali storitve npr. fizičnim osebam ta obveza ne velja.

Prostovoljno se glede na navedeno lahko vključijo vsi ostali davčni zavezanci in s tem pridobijo enake pravice kot tudi obveznosti, ki jih imajo »redni« zavezanci, identificirani za DDV. Posebnost je le v tem, da morajo prostovoljni zavezanci za DDV ostati v sistemu 60 mesecev (5 let), medtem ko obvezni zavezanci tega pogoja nimajo.

Pozor: davčni zavezanci morajo torej skrbno spremljati svoje poslovanje, da se pravočasno identificirajo za namene DDV, saj postopek žal ni urejen v enem dnevu.

Vlogo za pridobitev ID številke (obrazec DDV-P2 oziroma DDV-P3) je potrebno izpolniti in oddati elektronsko, preko:

eVem točke ali
Portala eDavki.

Zaradi večjih davčnih utaj v obliki »davčnih vrtiljakov« je FURS (prej DURS) poostril nadzor nad pridobiteljem ID številk, zato je potrebno vlogi priložiti tudi dokazila o namenu dejavnosti (pri novoustanovljenih podjetjih so še posebej previdni), poslovni načrt, pogodbe, predpogodbe, izdani in prejeti računi, izpis iz poslovnih knjig ipd.

Po oddaji vloge s prilogami ima davčni organ sicer čas do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka, da izda odločbo o identifikaciji za DDV, vendar je praksi bolje, nekako od 7 do 14 dni.

Prejem odločbe je pomemben zaradi navedbe datuma od katerega dalje je davčni zavezanec registriran v sistemu DDV, ker mora od tega datuma dalje obračunavati DDV in izpolnjevati ostale obveznosti, ki vejajo za davčne zavezance identificirane za DDV.

Z odločbo DURS-a je dodeljena tudi ID številka, ki je v RS sestavljena iz dodatka SI in davčne številke.

Če ste še vedno zbegani glede problematike DDV, vam priporočamo obisk seminarja Osnove DDV in primeri iz prakse, za individualna svetovanja pa se lahko obrnete na naše izkušene svetovalce na telefonski številki 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Pripravila: Sabina Dimnik in Gašper Meden, www.data.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 7 do 14 °C

Torek
od 4 do 14 °C

Sreda
od 8 do 2 °C

Četrtek
od 0 do 8 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat