| 

Postal sem podjetnik

Letni dopust

Letni dopust

19.08.2014 ob 22:50

Čeprav gre letošnje (kislo) poletje počasi, a vztrajno h koncu, pa je še vedno aktualna tematika kakopak letni dopust. V tokratnem članku vam podrobno, tudi s konkretnimi številkami, navajamo vse, kar je potrebno vedeti o letnem dopustu po zadnjih spremembah ZDR-1. Pravico do letnega dopusta delavec oziroma zaposleni tako pridobi v trenutku, ko sklene delovno razmerje z delodajalcem.

Splošno

Letni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov. To velja tudi za tiste delavce, ki delajo krajši delovni čas (torej ne polnega). Odvisen je od razporeditve delovnih dni v tednu, kar ob najpogostejši razporeditvi 5-ih delovnih dni, pomeni najmanj 20 dni (t.j. 4 tedne po 5 dni).

Kdo ima pravico do dodatnega dopusta

Delavci, starejši od 55 let, invalidi in tisti z najmanj 60% telesno okvaro ter delavci, ki varujejo in negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego, imajo pravico do najmanj treh dodatnih dni dopusta. Do enega dodatnega dneva pa imajo pravico delavci za vsakega otroka do 15-ega leta starosti.

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let, ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni. Daljše trajanje letnega dopusta se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Sorazmerni del dopusta

Sorazmerni del (torej 1/12 za vsak mesec zaposlitve) pripada delavcu, ki sklene ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta.

Če delavec dela v koledarskem letu pri dveh delodajalcih, mu je vsak dolžan zagotoviti sorazmeren del dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan.

Kdaj in kako izrabiti letni dopust?

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, en del pa mora trajati vsaj dve tedna. Delavec je dolžan planirati in izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta do konca koledarskega leta, preostanek pa najkasneje do 30. junija naslednjega leta.

En dan letnega dopusta lahko delavec izrabi na dan, ki ga sam določi, a mora o tem delodajalca obvestiti najmanj tri dni prej. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj en teden letnega dopusta v času šolskih počitnic.

Izjava o odpovedi pravice do letnega dopusta je neveljavna, dogovor o denarnem nadomestilu zaradi neizrabljenega dopusta pa je dovoljen le ob prenehanju delovnega razmerja.

Pripravil: Gašper Meden, www.data.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 10 do 20 °C

Sreda
od 8 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat