| 

Postal sem podjetnik

Kakšna pooblastila ima davčni inšpektor?

Kakšna pooblastila ima davčni inšpektor?

29.07.2014 ob 11:17

Obisk davčnega inšpektorja je za vsakega podjetnika neprijeten dogodek. Dobro je, če se na morebitni obisk inšpektorjev že vnaprej pripravite in se poučite o pristojnostih inšpektorjev ter vaših obveznosti.

Pristojnosti davčnega inšpektorja


Davčni inšpektor opravlja davčni inšpekcijski nadzor in odloča v davčnem postopku ter preprečuje in odkriva prekrške ter druga kazniva ravnanja iz svoje pristojnosti.

Davčni inšpektor lahko tako pri opravljanju svojih nalog vstopi in pregleda poslovne prostore (tudi stanovanjske, ki jih je davčni zavezanec določil kot svoj poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost). Inšpektor lahko pregleda objekte, naprave, predmete blago, stvari, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine ter druge dokumente in poslovanje, dokumente pa lahko tudi kopira.

Za največ 30 dni (oziroma izjemoma največ 90 dni) sme zaseči listine, predmete in druge dokumente. Pravico ima tudi zahtevati šifrirne ključe ali šifriran gesla, če so potrebna za dostop do podatkov v elektronski obliki.

Poleg tega ima inšpektor pravico zaslišati stranke in priče v upravnem postopku ter zbirati in pridobivati potrebna obvestila in podatke od oseb, ki bi utegnile biti koristne za preprečevanje in odkrivanje kršitev predpisov o obdavčenju. Inšpektor lahko tudi fotografira ali posname osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete, zavezancu za davek pa lahko za največ tri dni tudi prepove opravljati dejavnost.

Več o pristojnostih davčnih inšpektorjev si lahko preberete na spletni strani DURS.

Vaše obveznosti

Zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje. Zlasti je dolžan dajati podatke, predložiti poslovne knjige in evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente na kraju opravljanja davčnega inšpekcijskega nadzora in dajati pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje.

Naj vas obisk inšpektorja nikar ne prestraši. Če boste o svojih pravicah in obveznostih v inšpekcijskem postopku dobro poučeni in boste z inšpektorjem lepo sodelovali, bo tudi sam pregled manj stresen in neprijeten. V primeru kakršnih koli vprašanj in nejasnosti se lahko obrnete na naše davčne svetovalce. Kontaktirate nas lahko preko telefona na 016001530 ali preko elektronske pošte data@data.si.


Pripravila: Darja Golob Koritnik, www.data.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat