| 

Aktualno

Kako podjetja plačujejo v Evropi in po svetu

Kako podjetja plačujejo v Evropi in po svetu

29.05.2014 ob 09:58

Partnerska bonitetna hiša Dun & Bradstreeta CRIBIS D&B iz Italije je pripravila analizo plačil za 21 držav za obdobje od l. 2008 do l. 2013. Med 15 evropskimi državami je bila v analizo plačilne discipline vključena tudi Slovenija, pripravila jo je Bonitetna hiša I iz Ljubljane. V analizo so bili vključeni zgolj plačani računi za več kot 27 mio družb z več kot 5 milijardami plačil. Analiza plačil 2013 je tudi letos pokazala velike razlike v plačilni disciplini med vključenimi evropskimi državami.

V Evropi je svoje obveznosti v dogovorjenem roku leta 2013 v povprečju poravnavalo 38 odstotkov družb, kar pomeni odstotek manj družb v primerjavi s predhodnim letom, medtem ko je 3,9 odstotkov družb v Evropi v istem letu v povprečju poravnavalo svoje obveznosti z več kot 90-dnevno zamudo.
Tudi letos se je na vrhu z najboljšo plačilno disciplino obdržala enaka trojica: Danska, Nemčija in Turčija. Danska velja že drugo leto za državo z najboljšo plačilno disciplino, saj je v primerjavi z družbami v ostalih državah leta 2013 v povprečju poravnavalo svoje obveznosti na valuto 87,6 odstotkov družb. Sledi ji Nemčija z 75,3 odstotki družb, ki so v letu 2013 poravnavale svoje obveznosti na valuto in Turčija z 54,6 odstotki družb. Na drugi strani je najslabša plačilna disciplina med družbami tudi letos na Portugalskem, saj je v primerjavi z družbami v ostalih državah leta 2013 v povprečju na valuto plačevalo zgolj 16,5 odstotkov družb, kar je najmanj izmed vseh evropskih dražv, zajetih v analizo. Za Portugalsko to pomeni nadaljnje poslabšanje plačilne discipline, saj je v roku svoje obveznosti poravnalo v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 za več kot 1 odstotno točko manj družb.

Največje povečanje družb, ki od leta 2008 do 2013 plačuje svoje obveznosti v roku, je analiza pokala za družbe v Nemčiji, saj se je ta odstotek povečal iz 54,4 v letu 2008 na 75,3 odstotkov družb v letu 2013. Sledi ji Belgija, kjer plačuje svoje obveznosti v roku za 11,5 odstotnih točk več družb in na Nizozemskem, kjer je izboljšanje za 9,9 odstotnih točk.

Več kot 60 odstotkov družb na Češkem, v Veliki Britaniji, V Franciji in na Finskem je v letu 2013 v povprečju svoje obveznosti poravnavalo z več kot 30-dnevno zamudo.

Na Madžarskem, na Nizozemskem, v Belgiji, v Španiji, v Sloveniji, v Italiji in na Finskem je v letu 2013 v povprečju poravnavalo svoje obveznosti v roku od 38,1 do 51,4 odstotkov družb. V primerjavi z evropskim povprečjem v Sloveniji na valuto plačuje 1,7 odstotkov več družb.

V Sloveniji je leta 2013 4,7 odstotkov družb poravnavalo svoje obveznosti s povprečno zamudo od 30 do 60 dni in 7,7 odstotkov družb je z enako zamudo v letu 2013 plačevalo na Portugalskem. Z omenjeno zamudo je v Evropi v povprečju poravnalo svoje obveznosti leta 2013 4,2 odstotkov družb.

Na Tajvanu je v letu 2013 svoje obveznosti v povprečju poravnavalo v roku 74,5 odstotkov družb in 56,9 odstotkov družb v Mehiki. Na Kitajskem in v Združenih državah Amerike ostaja v primerjavi z lasnkim letom velik delež družb, ki svoje obveznosti poravnajo z večjimi zamudami. Na Kitajskem je v letu 2013 v povprečju s plačili zamujalo za več kot 90 dni kar 7,1 odstotka družb in 5,1 odstotka družb v Združenih državah Amerike.

V Evropi je v letu 2013 v panogah z najboljšo plačilno dispciplino in sicer v kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu in v gradbeništvu, več kot 47 odstotkov družb svoje obveznosti poravnavalo v roku. Zgolj 30,8 odstotkov družb v rudarstvu, ki velja za panogo z najslabšo plačilno disciplino v Evropi, v enakem obdobju svoje obveznosti plačevalo na valuto. Na drugi strani pa je v letu 2013 kar 57,7 odstotkov družb v transportni dejavnosti in 59,4 odstotkov družb v rudarstvu, ki svoje obveznosti poravnava z manj kot 30 dni zamude.


vir: Bonitetna hiša i, Neli Trošič vodja analitikov

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Nedelja
od 6 do 10 °C

Ponedeljek
od 5 do 10 °C

Torek
od 6 do 14 °C

Sreda
od 4 do 15 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat