| 

Postal sem podjetnik

Kako so poslovali S.P. -ji v letu 2013

Kako so poslovali S.P. -ji v letu 2013

AJPES je letos predložil podatke za statistične namene iz letnih poročil 69.626 samostojnih podjetnikov za leto 2013. Na podlagi teh je objavljena Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji.

Podjetniki, ki so poslovali v letu 2013, so v primerjavi z prejšnjim letom izboljšali rezultate poslovanja.
Letno poročilo za leto 2013
Število malih samostojnih podjetnikov 69.626
Število zaposlenih 42.437
Prihodki 4.764.369 (znesek v tisoč evrov)
Odhodki 4.444.689 (znesek v tisoč evrov)
Podjetnikov dohodek 381.715 (znesek v tisoč evrov)
Negativni poslovni izid 62.035 (znesek v tisoč evrov)
Neto podjetnikov dohodek 319.680 (znesek v tisoč evrov)

Vir: AJPES in Data.si

sorodni članki