| 

Aktualno

Želite odložiti plačilo davka?

Želite odložiti plačilo davka?

22.04.2014 ob 11:47

V trenutni gospodarski situaciji posamezniki in poslovni subjekti čedalje težje izpolnjujejo davčne obveznosti. Zato vas obveščamo kakšne so vaše pravice v zvezi z možnostjo odpisa delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja obveznosti.

Med poslovne subjekte štejemo pravne osebe, samostojne podjetnike ter posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Zanje velja, da se jim lahko odlog plačila ali obročno plačevanjedovoli dveletni odlog plačila ali obročno plačevanje v največ 24 obrokih v obdobju 24 mesecev. To se lahko odobri v primeru trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati.

Odlog ali obročno plačilo se lahko pod enim pogojem dovoli tudi za 12 mesecev, četudi davčni zavezanec ne izkaže hujše gospodarske škode. Ta pogoj je, da predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice.

Odlog oziroma obročno plačilo nista mogoča za akontacije davka, globe in stroške postopka o prekrških, davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za tiste, katere davčni organ le izterjuje.

Za odlog ali obročno plačevanje plačujete tudi obresti, ki veljajo na dan izdaje odločbe.

Več o davkih lahko izveste na izobraževanju Osnove DDV in primeri iz prakse.Pripravila Maja Bohar, www.data.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 11 do 25 °C

Sreda
od 12 do 25 °C

Četrtek
od 14 do 21 °C

Petek
od 14 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat