| 

Aktualno

Obvezno vodenje knjigovodstva za kmečka gospodinjstva

Obvezno vodenje knjigovodstva za kmečka gospodinjstva

30.12.2013 ob 09:25

S 1. januarjem prihajajo spremembe tudi za kmetijstvo. Zakon o dohodnini določa obvezno vodenje knjigovodstva za davčne namene za določena kmečka gospodinjstva.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 47. členu določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.5000 EUR, dolžni določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Torej gre za kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek davčnih let 2011 in 2012 preseže prag 7.500 EUR. Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti bodo morali voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune. Takšna kmečka gospodinjstva bodo morala davčno osnovo ugotavljati vsaj pet let.

Omenjena določba se bo za odmero dohodnine prvič pričela uporabljati z letom 2014. Glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti poslovnih knjig in poročil se uporablja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki se nanaša na podjetnika, splošni računovodski standardi in predvsem SRS 39.

Za lažji prehod na obvezno vodenje knjigovodstva je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo tudi Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt.

Pripravila M. Guček, www.data.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 9 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 9 do 18 °C

Sobota
od 8 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat