| 

Aktualno

V kolikor oddajate nepremičnino je potrebna prijava do 13.12.2013!

V kolikor oddajate nepremičnino je potrebna prijava do 13.12.2013!

11.12.2013 ob 12:48

S 1. julijem 2013 velja nova zakonska ureditev pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin, s katero so predpisani novi zavezanci za poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. Po novem so, poleg Davčne uprave RS, ki je dolžna poročati o kupoprodajnih poslih z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN), zavezanci za poročanje še prodajalci za kupoprodajne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), in najemodajalci za stavbe in dele stavb, ki jih oddajajo.

To pomeni, da morate vsi najemodajalci tako pravne kot fizične osebe najkasneje do petka 13.12.2013 poročati preko strani gurs, fizične osebe pa lahko poročajo tudi na obrazcu, ki ga pošljejo po pošti.

V kolikor ste fizična oseba in boste poročali sami pošljite obrazec, ki ga izpolnite in pošljite po pošti na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana ali skeniran po elektronski pošti na naslov: umvn.etn@gov.si


obrazec lahko natisnete na www.mojracunovodja.eu

V ETN je treba poročati o sklenjenih nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. Poslati je treba splošne podatke o poslu in identifikacijske podatke nepremičnin, ki so predmet posla.

Identifikacijske oznake parcel, stavb in delov stavb se nahajajo na obvestilih Geodetske uprave RS o poizkusnem izračunu tržnih vrednosti nepremičnin oziroma jih je možno poiskati prek javnega vpogleda v podatke nepremičnin na spletnem portalu PROSTOR.

Kupoprodajni posli o katerih je treba poročati so:
• prodaja stavb, delov stavb in parcel;
• dajanje stavb, delov stavb in parcel v finančni najem (lizing) in sprememba izteka ali predčasna prekinitev finančnega najema;
• ustanovitev ali prenos stavbne pravice.

Najemni posli o katerih je treba poročati so:
• oddaja stavb in delov stavb ali njihovih delov;
• sprememba najemnine ali trajanja najema.

KDO MORA POROČATI
Zavezanci za poročanje o kupoprodajnih poslih so:
• Davčna uprava RS za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je prejela napoved za odmero davka na promet nepremičnin (DPN);
• prodajalec (zavezanec za DDV) za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je pri prodaji obračunal davek na dodano vrednost (DDV);
• lizingodajalec (zavezanec za DDV) za posle z nepremičninami, za katere je pri sklenitvi
pogodbe o finančnem najemu obračunal DDV, in za spremembe datuma izteka finančnega
najema oziroma o odpovedi pogodbe o finančnem najemu, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi pogodbe za nepremičnine obračunan DDV ali DPN.

Zavezanci za poročanje o najemnih poslih so:

• najemodajalec, lastnik stavbe ali dela stavbe, ki ga daje v najem;
• upravljavec stavbe ali dela stavbe v lasti Republike Slovenije, ki se daje v najem;
• upravnik večstanovanjske ali poslovne stavbe, za dele stavb v skupni lasti etažnih
lastnikov.

računovodski servis

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 6 do 16 °C

Sreda
od 11 do 18 °C

Četrtek
od 12 do 19 °C

Petek
od 12 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat