| 

Uporabne informacije

Kako pravilno izpolniti potni nalog?

Kako pravilno izpolniti potni nalog?

Pisanje potnih nalogov predstavlja večini podjetnikom in zaposlenim zamudno delo. Toda gre za zelo pomemben dokument, saj nepravilno izpolnjeni in vodeni potni nalogi predstavljajo dodatno plačilo davka tako za podjetje kot tudi zaposlenega. Nepravilno napisane in obračunane potne naloge davčni inšpektor z lahkoto odkrije.

Zato vam v nadaljevanju predstavljamo, kako pravilno izpolniti potni nalog oziroma katere so potrebne sestavine, ki jih ta dokument mora vsebovati.

Potni nalog je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz naloga za službeno potovanje in iz obračuna potnih stroškov.

Nalog za službeno potovanje mora vsebovati:

zaporedno številko potnega naloga;
datum izdaje potnega naloga;
ime in priimek osebe, ki opravi službeno pot;
delovno mesto osebe, ki opravi službeno pot;
naslov bivanja osebe, ki opravi službeno pot;
dan, na katerega oseba opravi službeno pot in jasno naveden pričetek ure potovanja;
po čigavem nalogu gre oseba na službeno pot;
naveden mora biti kraj potovanja;
naveden mora biti kratek opis dela na službenem potovanju;
jasno mora biti naveden podatek o trajanju potovanja, torej v urah oz. dnevih;
delodajalec mora jasno odobriti uporabo prevoznih sredstev (avtomobila, letala …);
naveden mora biti plačnik potnih stroškov;
navedena mora biti višina dnevnice in morebitnih posebnih dodatkov;
če se izplačuje predujem za službeno potovanje, mora biti v potnem nalogu opredeljena višina le-tega;
podpis odredbodajalca, datum prejema predujma ter podpis prejemnika.

Obračun potnih stroškov mora vsebovati:

ime in priimek predlagatelja potnih stroškov;
prebivališče predlagatelja potnih stroškov;
datum in čas odhoda na službeno pot;
datum in čas prihoda s službene poti;
odsotnost v dnevu, urah in minutah;
število dnevnic;
vrednost ene dnevnice;
skupna vrednost dnevnic;
prevozni stroški: kilometrina, vozovnice javnih prevoznih sredstev ipd.;
drugi stroški: parkirnina, cestnina, nočitve, vstopnine ipd.;
skupaj stroški;
datum in znesek prejetega predujma;
znesek plačila oz. vračila potnih stroškov;
manjkati ne sme datum ter podpis predlagatelja in prejemnika računa potnih stroškov.


Odgovore na vsa ostala vprašanja glede potnih nalogov pa boste dobili na našem izobraževanju Potni nalogi. Prijavite se lahko na tej povezavi.

Pripravila:
Vernesa Sadulai, Data d.o.o.
Jure Filip, Data d.o.o.

sorodni članki