| 

Aktualno

Novosti pri obračunavanju dohodnine

Novosti pri obračunavanju dohodnine

29.11.2013 ob 13:23

V preteklem tednu je začel veljati nov dohodninski zakon, ki se bo upošteval že za obračun dohodnine za leto 2013. Poglejmo povzetek bistvenih sprememb za obračun dohodnine.

1. Davčna osnova

Pri davčni osnovi dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se določa tudi zmanjšanje za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec. Sprememba je posledica novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M). ZPIZ-2 v 18. členu določa obvezno zavarovanje tudi za osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja (avtorska, podjemna pogodba) opravljajo delo, če niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

2. Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo

Določbe pri definiranju odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki se ne všteva v davčno osnovo iz delovnega razmerja in njene višine, se spreminja sedanje sklicevanje glede višine neobdavčenega dela navedene odpravnine. Določba sicer ne pomeni vsebinske spremembe v obravnavi navedenih odpravnin, temveč samo uskladitev z novimi določbami ZDR-1. Ker se višina navedenih odpravnin po 108. členu ZDR-1 določa nekoliko drugače kot po 109. členu ZDR, bo spremenjena višina odpravnine po ZDR-1 pomenila tudi neobdavčen del teh odpravnin. V določenih primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, odpravnine ne bodo vštevane v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja do višine, kot je določena za odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti po 108. členu ZDR-1.
Odpravnine, ki jo delavec prejme zaradi prenehanja vsake naslednje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Ostale spremembe bomo pogledali v prihodnjih dneh.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 11 do 25 °C

Sreda
od 12 do 25 °C

Četrtek
od 15 do 19 °C

Petek
od 14 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat