| 

Uporabne informacije

Komunikacija pri sprejemanju poslov

Komunikacija pri sprejemanju poslov

27.02.2008 ob 10:05

Pojem "komuniciranje" izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. Komuniciranje tako v prenesenem pomenu pomeni "izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se", komunikacija pa je sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij.
Komuniciranje je v raznih oblikah tako razširjeno in povezano z našim vsakdanjim življenjem, da ga imamo za nekaj povsem samoumevnega. Skoraj se ne zavedamo velikega pomena, ki ga ima komuniciranje v družbenem in gospodarskem življenju.

Poslovno komuniciranje je dejavnost menedžerjev, podjetnikov in drugih strokovnjakov v poslovnih sistemih. Od družbenega komuniciranje, ki je namenjeno predvsem razvedrilu, se razlikuje po ciljih. Poslovno komuniciranje je nedvomno strogo ciljna dejavnost, namenjena doseganju za podjetje koristnih rezultatov.
Podjetniki nasploh komunicirajo zato, da informirajo sodelavce, da pridobivajo koristne informacije, in predvsem zato, da vplivajo na poslovne stranke, konkurenco in poslovne skupine izven svojega podjetja.
Razne oblike komuniciranja omogočajo različne rezultate procesa komunikacije. In sicer: dajanje ali dobivanje informacij, medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj, vzdrževanje poslovnih stikov, začenjanje, razvoj in končanje dela, nabavo, prodajo, sklepanje pogodb, reševanje tekočih in potencialnih problemov, raziskovalno dejavnost in podobno. Katere oblike komuniciranja se uporabijo, je odvisno od namena in postavljenega cilja ter od dejavnikov kot so: vsebine, ki jih podajamo, števila ljudi, s katerimi komuniciramo, njihove izobrazbe, izkušenj in motiviranosti, časa, ki ga imamo na razpolago in drugih.
Komuniciranje oziroma njegova uspešnost in učinkovitost sta merljivi spremenljivki, ki sta odvisni tudi in predvsem od ciljev, ki si jih postavimo. Uspešno je le komuniciranje, ki zastavljene cilje tudi dosega. Zato je za doseganje ciljev pomembna strategija komuniciranja, ki jo oblikujemo takoj po definiranih ciljih. Strategija komuniciranja obsega:
- način - izbira obleke, koncept, usmeritev,
- dejavnost - pravila, načrtovanje in izvajanje,
- sredstva - razpoložljivi čas, udeleženci, materialna in nematerialna sredstva.
Sestavine strategije komuniciranja naj bodo med seboj usklajene. Če usklajevanje ne uspe, moramo včasih prilagoditi zastavljene cilje. Lahko so bili previsoki ali nepravi po vsebini.
Poslovno komuniciranje pa je neuspešno, če je samo sebi namen in če ni usklajeno z drugimi dejavnostmi podjetja. Poslovno komuniciranje je eno izmed glavnih sredstev za doseganje ciljev podjetja in s tem za uspešen in rastoče usmerjen poslovni sistem.

Vir: Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti, Maribor,

Urška Č.

sorodni članki

Ponedeljek
od 12 do 25 °C

Torek
od 14 do 22 °C

Sreda
od 14 do 22 °C

Četrtek
od 14 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat