| 

Uporabne informacije

Številne nepravilnosti pri izdajanju računov

Številne nepravilnosti pri izdajanju računov

DURS je s 1.7.2013 začel poostreno nadzirati gotovinsko poslovanje, pri nadzoru pa DURS-u pomaga tudi CURS. Davčni inšpektorji so pri nadzoru blagajniškega poslovanja v zvezi z izpolnjevanjem novih zahtev za računalniške programe in elektronske naprave za izdajanje računov ugotovili precej nepravilnosti. Najpogostejše nepravilnosti lahko preberete v nadaljevanju:

1. Večkratne kopije istega originalnega računa: Med davčnim nadzorom so inšpektorji odkrili, da zavezanci izdajajo večkratne kopije istega originalnega računa. Če je na prejetem računu naveden čas izdaje računa, ki ne ustreza dejanskemu času izdaje, ali če čas izdaje na računu ni naveden, obstaja verjetnost, da se izdajatelj računa poslužuje tovrstne kršitve.

2. Zavezanec za prodajo blaga oziroma storitev ne izda računa, ampak izda dokument z drugim nazivom (npr. »Stanje odprte mize): Davčni inšpektorji so ugotovili, da zavezanci takšnih dokumentov ne vključijo v dnevni iztržek in jih ob koncu dneva pobrišejo. “Zavezanec mora za prodano blago ali storitev izdati račun. Na dokumentu mora biti nedvoumno navedeno, da gre za račun,” še poudarjajo na DURS-u.

3. Zavezanci izdajajo račune, ki ne vsebujejo podatkov o izdajatelju računa: Na ta način želijo zavezanci onemogočiti identifikacijo izdajatelja računa s strani davčnega organa in se izogniti morebitnemu inšpekcijskemu nadzoru, v primeru, da potrošnik račun preko MMS sporočila posreduje na davčno upravo v kontrolo. DURS opozarja, da mora izdani račun vsebovati najmanj podatke o imenu in naslovu izdajatelja računa. Če je izdajatelj računa zavezanec za DDV pa mora na računu navesti še svojo identifikacijsko številko za DDV.
Visoke globe za nepravilnosti

Globe za nepravilnosti pri izdajanju računov znašajo od 3.000 do 10.000 evrov za posameznike in od 20.000 do 70.000 evrov za samostojne podjetnike in posameznike, ki opravljajo dejavnost. Pravne osebe bodo za kršitev plačale od 50.000 do 150.000 evrov in od 70.000 do 250.000, če šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo. Odgovorne osebe pa bodo plačale med 1.500 in 10.000 evri.

DURS opozarja, da bodo poostreni pregledi potekali vse do konca avgusta 2013 ter hkrati še vedno poziva vse potrošnike, da pošiljajo MMS sporočilo s fotografijo računa na številko 051 241 241, pošljejo prijavo na elektronski naslov prijave.durs(at)gov.si ali podajo ustno prijavo na anonimni telefon 080 30 60.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

sorodni članki