| 

Uporabne informacije

Spremembe dohodnine v letu 2013

Spremembe dohodnine v letu 2013

Zakon o uravnoteženju javnih financ ZUJF nam je poleg črtanja 2. januarja kot dela prostega dneva prinesel tudi nekaj sprememb na področju dohodnine. Nova dohodninska lestvica velja za vsa izplačila po 1. januarju 2013, pri katerih izplačevalci obračunajo akontacijo dohodnine po predpisani lestvici. Najpomembnejše spremembe so:

-          V novi dohodninski lestvici se dviguje zgornja meja za obdavčitev srednjega (drugega) razreda, kar pomeni 27% dohodnine od neto letne davčne osnove 8.021,34 € do 18.960,28 €
-          V lestvici za odmero dohodnine se za leto 2013 in 2014 določi dodatna stopnja dohodnine v višini 50 %, če znaša neto mesečna davčna osnova nad 5.908,93 €
-          Znesek splošne davčne olajšave se je dvignil iz 269,04 € na 275,22 €
-          Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin ali vrednostnih papirjev in deležev ter investicijskih kuponov), prejet ali dosežen od 1.1.2013 dalje, se obdavči po stopnji 25 % (doslej 20 %).
 
-          Če znaša neto mesečna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
Nad
Do
 
 
 
668,44
 
     16 %
668,44
1.580,02
106,95
  + 27 %  nad 668,44
1.580,02
5.908,93
353,08
  + 41 %  nad 1.580,02
5.908,93
 
2.127,93
 + 50 % nad 5.908,93
 
Od 1.1.2013 veljajo tudi spremembe pri izplačilih najemnin fizičnim osebam, in sicer
- od bruto zneska najemnine se odštejejo normirani stroški 10 % (doslej 40 %),
- od osnove 90 % najemnine plačnik davka obračuna in plača davek po stopnji 25 %.
Tako plačani davek se šteje za dokončen davek in se pri fizični osebi ne všteva v njeno letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Kljub temu bo najemodajalec kasneje lahko uveljavljal dejanske stroške vzdrževanja, v kolikor bodo le-ti višji od normiranih, in sicer na podlagi računov.
 
vir: računovodski servis

 

 

sorodni članki