| 

Aktualno

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

12.10.2012 ob 10:39

Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembne
Pogodba o zaposlitvi za določen čas

V zadnjem obdobju je pogodba o zaposlitvi za določen čas postala zelo priljubljen način zaposlovanja novih delavcev.

Predvsem zaradi večje fleksibilnosti ni manjših obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca. Vendar pa pogodba za določen čas skriva tudi nekatere skrivnosti, ki jih mnogi delavci in delodajalci niti ne poznajo, čeprav so ključnega pomena.

Kot denimo, da se pogodba za določen čas, avtomatično spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če delavec opravlja delo tudi, ko se pogodba za določen čas izteče.

V naslednjem članku bomo podrobneje izpostavili nekatera "pravila" in odgovorili na pogosta vprašanja v povezavi z pogodbo o zaposlitvi za določen čas...


Kdaj se pogodba o zaposlitvi za določen čas sploh sklene?

Če ni določeno drugače v kolektivni pogodbi, se po 52. členu ZDR, lahko pogodba sklene za določen čas, če gre za:

izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
začasno povečan obseg dela,
zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve,
opravljanje sezonskega dela,
delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.


Za kako dolgo je lahko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Načeloma je lahko to obdobje največ 2 leti. V tem obdobju je lahko sklenjenih tudi več pogodb za določen čas.

Tako lahko delavec podpiše eno pogodbo za obdobje dveh let, ali pa denimo štiri pogodbe za obdobje pol leta.

Po preteku teh dveh let, se pogodba o zaposlitvi za določen čas avtomatsko spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Izjema je denimo projektno delo, ki traja več kot dve leti. V tem primeru lahko to obdobje traja tudi več kot dve leti, oz. tako dolgo, kolikor traja projekt.

Pogodba za določen čas je lahko daljše od dveh let tudi v drugih primerih, ki jih določa ZDR.

Tako je to obdobje lahko daljše, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, ali za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja.

Prav tako to velja za poslovodne osebe in vodilne delavce, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in imajo pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, ter če gre za voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

To obdobje dveh let se prekine, če delavcu poteče pogodba in delodajalec vsaj 3 mesece z delavcem ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru z podpisom nove pogodbe začne teči novo dvoletno obdobje.


Kaj ko pogodba o zaposlitvi za določen čas poteče?

Napačno je prepričanje, da gre v primeru, ko delavcu poteče pogodba za določen čas, za prekinitev pogodbe, oz. da je odpuščen.

Pogodba za določen čas je namreč sklenjena za določeno obdobje. Ko to obdobje preteče, se izteče tudi obdobje zaposlitve. Ker tu ne gre za prekinitev pogodbe, tako delavcu tudi ne pripada nobena odpravnina.

Prav tako delodajalec delavca ni dolžan obvestiti, ali mu bo podaljšal pogodbo ali ne.

Vsekakor pa je to zelo priporočljivo, kajti če delavec opravlja delo tudi po preteku pogode o zaposlitvi za določen čas, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

PRIMER: Delavcu se je pogodba o zaposlitvi iztekla 12.3.. 13.3. je prišel v službo in normalno opravljal svoje delo. Od tega dne dalje se šteje, da je pri delodajalcu zaposlen za nedoločen čas.

Zato je priporočljivo, da delodajalec še pred potekom pogodbe delavca obvesti, ali mu namerava podaljšati pogodbo ali ne.

vir: informiran.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 12 do 25 °C

Torek
od 14 do 22 °C

Sreda
od 14 do 21 °C

Četrtek
od 14 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat