| 

Uporabne informacije

Poslovno obdarovanje

Poslovno obdarovanje

Tudi vas zasuvajo s prodajnimi katalogi razno raznih poslovnih daril!? In tudi to leto ne veste, kaj bi podarili svojim poslovnim partnerjem!? Razen, če se v podjetju ne držite tradicionalnega obdarovanja - vsako leto enaka darila - na primer z buteljko finega vina nikoli ne zgrešite, kot tudi ne s praktičnimi darili kot so razna pisala in drugi pisarniški pripomočki. Morda pa svoje poslovne partnerje "kategorizirate", v tiste, ki so si s svojim delom z vami "prislužili" boljše darilo, torej boste izbrali več različnih vrst daril. In najprej vas bremeni dilema koliko ste pripravljeni v podjetju odšteti za vsako letno obdarovanje ob koncu leta, sledi vprašanje koliko sploh "smete" namenita za darila, da ne boste z darilom obdarovanca finančno obremenili in bo primoran zaradi previsoke vrednosti darila plačati davek.
Podaritev blaga fizični osebi (ni zaposlen v vašem podjetju, ni lastnik ali z njim povezana oseba) se pri prejemku darila davčno smatra kot prejem drugega dohodka v naravi. Slednji se obdavči s 25% akontacije dohodnine od obrutene vrednosti. Saj je prejemek v naravi potrebno povečati s koeficientov davčnega odtegljaja (16. člen Zdoh-2). Izjema pa so darila do določene vrednosti.
Davčni vodnik pravi, da lahko poslovnega partnerja brez dohodninskih posledic obdarujete z darilom, katerega posamična vrednost ne presega 42 € (vključno z DDV), oziroma skupna vrednost vseh daril, izročenih v istem letu, ne sme preseči 84 €. V tem primeru obdaritev sicer nima dohodninskih posledic, priporočamo pa se, da račun za nakup darila hranite v svojih evidencah vključno z zaznamkom komu je bilo darilo podarjeno.
V kolikor pa vrednost posameznega darila presega 42 € (vključno z DDV) oziroma je vrednost vseh daril, podarjenih isti osebi v enem letu več kot 84 €, je potrebno ob podaritvi obračunati akontacijo dohodnine. To se naredi tako, da se vrednost darila pomnoži s faktorjem 1,3333 in tako dobimo bruto osnovo, od katere se odtegne davek po stopnji 25%. Primer: vrednost darila je 43 €. Bruto vrednost je 57,33 € (43 € x 1,33). Od tega je 25% davek, kar znaša 14,33 €. Neto znesek = vrednost darila 43 €.

Za pomoč pri poslovnem obdarovanju in podobnih problematičnih izplačilih so vam v Založniški hiši Primath d.o.o. pripravili tudi priročnik, v katerem boste izvedeli vse o tem, kdaj se določeno izplačilo lahko prepozna kot reklama, reprezentanca, donacija, kako s sponzorstvom in kakšne so davčne posledice. V priročniku so spregovorili o tem: ali znate v praksi ločevati navedena izplačila, poznate vsebinske razlike in davčne posledice? Kako je z DDV-jem pri reprezentanci, reklami, nagradni igri ...? In kako je z obračunom dohodnine, pridobitvijo davčne številke - kdaj, v katerih primerih ...?. Kako pa pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb in davčni obravnavi navedenih izplačil? So davčno priznani odhodki in če da, kdaj, v kakšnih zneskih. Podajajo tudi primere iz prakse, primere obdavčitve, vzorce pogodb (sponzorstvo, donacija .). V priročniku so vključene vse davčne spremembe, ki so v veljavi od 1.1.2007. Priročnik je na voljo v trdi vezavi (knjiga) in v elektronski obliki (elektronska knjiga).

Viri: https://www.darila.com/(BDO EOS Svetovanje d.o.o.), revija Obrtnik 10/2007 Obrtnikov Svetovalec, Založniška hiša Primath d.o.o. (novice).

Urška Č.

sorodni članki