| 

Uporabne informacije

Sprejete spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Sprejete spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

V Ur.l. št. 30/2012 dne 26.4.2012 so bile objavljene spremembe zakona o dohodnini in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki veljajo že za leto 2012 in med drugim prinašajo naslednje novosti:

- Ukinja se regijska davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj ter uredba o tej davčni olajšavi. Enotna olajšava za vlaganja v R&R znaša odslej 100 % vlaganj (doslej 40 %). Neizkoriščene regijske olajšave bo možno uveljaviti do poteka roka (5 let).
- Investicijska olajšava se iz dosedanjih 30 % dviga na 40 %, prav tako se ukinja vrednostna omejitev te olajšave (dosedanjih 30.000 € se črta).
- Investicijska olajšava in olajšava za vlaganja v R&R se izključujeta (od 1.1.2012).
- Za pravne osebe se postopno znižuje stopnja obdavčitve iz dosedanjih 20 % od davčne osnove na:

za leto 2012: 18 %
za leto 2013: 17 %
za leto 2014: 16 %
od leta 2015: 15 %.

vir: Moj računovodja d.o.o.

sorodni članki