| 

Aktualno

Novosti in dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

Novosti in dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

11.10.2011 ob 10:10

V prejšnjem tednu, 5.10.2011 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E). Bistvene spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša novela ZDDV-1E, so:

- Popravek DDV od neplačanih terjatev v postopkih prisilne poravnave in v stečajnih postopkih:
V skladu z novim četrtim odstavkom 39. člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. Navedena določba pomeni, da bodo davčni zavezanci že na začetku postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka popravili (zmanjšali) obračunani in neplačani DDV od priznanih terjatev, ki so jih prijavili v postopku prisilne poravnave ali stečajnega postopka. Določba se uporablja za priznane terjatve v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju 2011. Davčni zavezanci bodo lahko popravili (zmanjšali) obračunani DDV v obračunu za davčno obdobje, ki se konča po uveljavitvi ZDDV-1E, torej v obračunu za oktober 2011 oziroma oktober – december 2011. Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo, mora od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračunanega DDV, obračunati DDV.

- Pisno obvestilo kupcu o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka
Davčni zavezanec lahko v skladu s spremenjeno določbo drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka DDV. Tako lahko davčni zavezanec zmanjša davčno osnovo že v davčnem obdobju, v katerem pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega le ta nima pravice do odbitka in ne šele v davčnem obdobju, v katerem prejme pisno obvestilo kupca, da je popravil odbitek DDV. Dobropisov torej ne bo več potrebno potrjevati, potrebno pa je kupca obvestiti o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.

- Predložitev rekapitulacijskega poročila (92. člen), Prijava pričetka in/ali prenehanja opravljanja dobav blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1 (78.a člen), Predložitev poročila o dobavah blaga ali storitev po 76.a člena ZDDV-1 (92.a člen)
Obveznost predložitve rekapitulacijskega poročila je določena le za davčna obdobja, ko davčni zavezanec opravi transakcijo znotraj Unije ali ko mora izvršiti popravke za pretekla obdobja poročanja.
Črtanje 78.a člen ZDDV-1 pomeni, da davčnim zavezancem ni treba več prijavljati pričetka opravljanja ali prenehanja opravljanja dobav blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1.
Dolžnost poročanja o dobavah iz 76. a člena je določena le za tisto davčno obdobje, v katerem je davčni zavezanec opravil te dobave ali v katerem mora popraviti podatke o teh dobavah iz preteklih obdobij. S tem se odpravlja obveznost predložitve praznih poročil in s tem zmanjšuje administrativne obremenitve za davčne zavezance.

Novela ZDDV-1E bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

vir: www.mojracunovodja.eu
 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 2 do 19 °C

Sreda
od 1 do 19 °C

Četrtek
od 2 do 22 °C

Petek
od 4 do 23 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat