| 

Aktualno

Zamuda pri izplačilu regresa

Zamuda pri izplačilu regresa

09.08.2011 ob 11:09

Ali lahko delodajalec izplača regres tudi po 1. juliju?
Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust. Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače. Tako je bruto regres za leto 2011 v znašal najmanj 748,10 EUR, minimalni bruto regres v javnem sektorju pa 692,00 EUR bruto.

Delodajalci so morali regres za leto 2011 svojim zaposlenim izplačati do 1. julija 2011, vendar pa lahko v primeru likvidnostnih težav to izplačilo prestavijo. Več o tem si lahko preberete v naslednjem članku...


Kdaj lahko delodajalec regres izplača kasneje?

Delodajalec lahko regres izplača tudi po 1. juliju, če se znajde v resnih likvidnostnih težavah. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.


Kateri delavci so upravičeni do izplačila regresa?

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Če ste v letu 2011 upravičeni do celotnega dopusta, ste tako upravičeni tudi do celotnega regresa.

Omeniti je potrebno tudi, da je delavec do celotnega dopusta in tako tudi do celotnega regresa, upravičen, če je pri trenutnem delodajalcu zaposlen vsaj 6 mesecev.


Kdaj je delavec upravičen do sorazmernega dela regresa?

Kot omenjeno, delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in regresa, šele po šestih mesecih nepretrganega dela pri delodajalcu.

Dokler ta pogoj ni izpolnjen, delavcu pripada le sorazmerni del letnega dopusta in regresa.

Primer: V pogodbi o zaposlitvi ima delavec določenih 22 dni letnega dopusta. Po šestih mesecih nepretrganega dela, lahko izkoristi vseh 22 dni dopusta. Takrat je upravičen tudi do celotnega regresa.

Pred tem je upravičen le do sorazmernega dela dopusta in regresa.

Če je tako delavec pri delodajalcu zaposlen le 2 meseca, je upravičen do 2/12 celotnega letnega dopusta in regresa, torej do 4 dni dopusta (22×(2/12) > 3,66 > 4 dnevi) in do 2/12 regresa.

Če delavec med koledarskim letom sklenili pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače. Prav tako se med oba delodajalca sorazmerno porazdeli izplačilo regresa.


Koliko dopusta in regresa delavcu pripada pri pogodbi s skrajšanim delovnim časom?

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 66. člen ZDR.

Prav tako je delavec upravičen le do dela regresa, če denimo do 1. julija še ni dopolnil trajanja 6. mesecev zaposlitve pri delodajalcu. Če je tako denimo 1. julija zaposlen 1 mesec, je upravičen do 1/12 regresa, ko dopolni 6 mesecev, pa je upravičen tudi do preostanka regresa.


Kaj delavec lahko stori, če delodajalec ne izplača regresa pravočasno?

Kot omenjeno lahko delodajalec, če se je znašel v resnih likvidnostnih težavah, regres izplača tudi po 1. juliju, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem. Tožbo lahko delavec vloži sam, izdela pa jo lahko tudi s pomočjo e-obrazca: Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust

vir: informiran.si
 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 9 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 9 do 18 °C

Sobota
od 8 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat