| 

Aktualno

Ugovor zoper prekršek

Ugovor zoper prekršek

02.08.2011 ob 10:06

Kako ugovarjati zoper odločbo oz. plačilni nalog prekrškovnega organa.

Skoraj vsak med nami je že prejel odločbo oz. pačilni nalog prekrškovnega organa. Bodisi smo napačno prečkali cesto, napačno parkirali, ali pa celo prekoračili dovoljeno hitrost na cesti.
Običajno je najbolje, da kazen preprosto upoštevamo, ter kazen poravnamo v 8. dneh, saj tako plačamo zgolj polovico kazni. Vendar v primeru, ko menimo, da je prekrška dejansko ni bilo, lahko zoper prekršek ugovarjamo, oz. zahtevamo sodno varstvo.
Kako to storimo, kakšna je razlika med ugovorom in sodnim varstvom, ter kdaj uporabiti enega in drugega, si lahko preberete v naslednjem članku...

Prekrškovni organ me je kaznoval. Kaj sedaj?
Prva možnost je, da kazen, ki Vam je prekrškovni organ izdal, spoštujete, ter poravnate kazen oz. spoštujete odločbo in se zglasite pri pristojnem sodniku za prekrške.
Če menite, da Vas je prekrškovni organ kaznoval neupravičeno, lahko vložite zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor. Postopek kako to storite se razlikuje glede na to, ali Vam prekrškovni organ izda plačilni nalog oz. odločbo. Razlike med obema so opisane v nadaljevanju tega članka.
Naj Vas opozorimo, da v tem primeru izgubite možnost plačila polovične kazni, saj boste v tem primeru, če bo Vaša zahteva oz. ugovor zavržen, zamudili 8-dnevni rok v katerem lahko poravnate le polovico kazni.

Plačilni nalog prekrškovnega organa.
Plačilni nalog prekrškovnega organa je poenostavljen akt (odločitev o prekršku), ki ga pooblaščena uradna oseba izda in vroči kršitelju v hitrem postopku, na kraju storitve prekrška, kadar prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, v posebnih primerih pa tudi ko prekršek ugotovi le na podlagi zbranih obvestil in dokazov (ti posebni primeri obsegajo kršitve s področja javnega reda in miru, varnosti cestnega prometa, kršitvah predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, vstopa in zapustitve države ter bivanja in prebivanja tujcev, nadzora državne meje in javnih zbiranj).
Plačilni nalog velja kot pisna odločba o prekršku in zato vsebuje določene osebne podatke kršitelja, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe, številko računa za plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.

Kaj če se s plačilnim nalogom ne strinjamo?
Če se s plačilnim nalogom, ki ga je izdal prekrškovni organ, lahko zoper njega ugovarjate, ali vložite zahtevo za sodno varstvo. Katero od teh dveh pravnih sredstev uporabiti, pri kom in v kakšnem roku ga je potrebno vložiti, bo navedeno že v pravnem pouku na samem nalogu.

Kdaj uporabiti zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog?
Zahteva za sodno varstvo pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek neposredno osebno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Možna je tudi v drugih primerih, a le ob pogoju, da prekrškovni organ kršitelju na kraju prekrška omogoči, da se ta neposredno po storjenem prekršku o prekršku osebno izjavi.
To zahtevo za sodno varstvo lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa.

Kdaj uporabiti ugovor zoper plačilni nalog?
Ugovor zoper plačilni nalog bo prišel v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in pa v primeru kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.
Takšen ugovor lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa.

Odločba prekrškovnega organa.
Odločba prekrškovnega organa je akt prekrškovnega organa, ki ga ta izda, če se ne izreče opozorilo ali izda plačilni nalog.

Kaj če se z odločbo ne strinjamo?
Če se z izdano odločbo ne strinjamo bodisi zaradi razlogov za izdajo ali pa samega postopka izdaje, lahko v osmih dneh od vročitve odločbe, pri prekrškovnem organu, ki je na prvi stopnji odločbo izdal, vložimo zahtevo za sodno varstvo.
Takšno zahtevo lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa.

 

vir: informiran.si

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


miran | 02.08.2011 ob 18:09
Plačilni nalog je treba plačat v 16 dneh in ne v osmih, če hočeš imeti polovičko.
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od 8 do 19 °C

Sobota
od 9 do 17 °C

Nedelja
od 8 do 18 °C

Ponedeljek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat