| 

Aktualno

Z garancijami do boljših poslov

Z garancijami do boljših poslov

26.07.2011 ob 11:57

Se prijavljate na javni razpis? Nočete, da kupec znova zamuja s plačili? Morate kupcu zagotoviti, da boste dobro opravili svoje delo? V omenjenih primerih potrebujete garancijo banke, ki bo za vas jamčila, da boste svojo zavezo izpolnili. Garancija banke je samostojna in nepreklicna zaveza banke (garanta) do upravičenca iz garancije, da bo banka plačala garantirani znesek, če naročnik garancije ne bo izpolnil svoje zaveze.

Pri garancijskem poslu so običajno udeležene tri stranke

Naročnik (nalogodajalec) garancije da natančna navodila svoji banki za izdajo garancije v korist upravičenca.
Banka (garant) izda garancijo in z naročnikom sklene pogodbo o izdaji garancije, za kar mora naročnik banki predložiti ustrezna zavarovanja.
Upravičenec (koristnik) garancije pa z garancijo zavaruje svoje interese, ki izhajajo iz sklenjenega osnovnega posla z naročnikom.

Običajno se komitenti obračajo na banko kot naročniki garancije, ko zaprosijo za garancijo. Čedalje pogosteje pa prihajajo v banko tudi kot bodoči upravičenci, ko se želijo ustrezno zavarovati za primer pravočasnega plačila ali dobro izpeljanega posla.


Glavne prednosti garancij

Garancija je navadno plačljiva na prvi poziv upravičenca in je ločena od osnovnega posla.
V primeru neplačila oziroma neizpolnitve pogodbenih obveznosti banka izplača upravičencu znesek garancije brez vsakih ugovorov ali dodatnih pogojev in se ne spušča v problematiko osnovnega posla.
Garancije se lahko uporabljajo v domačem in tudi mednarodnem poslovanju.
Naročnik s pridobitvijo bančne garancije dokazuje pogodbenemu partnerju poslovno resnost in finančno stabilnost.
Upravičenec se s pridobljeno bančno garancijo izogne tveganju plačilne nesposobnosti pogodbenega partnerja in dobi nepreklicno zavezo banke za plačilo garancijskega zneska ob predložitvi pisne zahteve za plačilo ter izjave, da naročnik garancije ni izpolnil pogodbenih obveznosti.
Za zavarovanje izdaje garancije banka običajno zahteva enako zavarovanje kot za zavarovanje kreditov.

Izkoristite lahko več možnosti garancijskih poslov

Glede na namen in vrsto sklenjenega posla poznamo storitvene in plačilne garancije.
Storitvene garancije so:

garancija za resnost ponudbe - ta je sestavni del ponudbe, ki jo predloži ponudnik, ki želi sodelovati na razpisu;
garancija za dobro izvedbo del - ta ščiti naročnika del, da bodo dela dobro, kakovostno in pravočasno opravljena, v nasprotnem mu bo banka povrnila škodo;
garancija za odpravo napak v garanciji dobi - ta varuje kupca za primer, ko prodajalec ali izvajalec del pravočasno ne odpravi napake v garanciji dobi.

Plačilne garancije so:

garancija za pravočasno plačilo blaga in storitev - ščiti prodajalca, da bo dobil pravočasno plačano kupnino ali plačilo za opravljeno storitev;
garancijo za vračilo avansa - kupcu jo predloži prodajalec za zavarovanje vnaprej plačanega zneska (avansa), ki ga je kupec še pred prejemom blaga nakazal prodajalcu;
garancija za vračilo kreditov - zavaruje kreditodajalca (običajno banko) za primer nevračila kreditov.

Poleg omenjenih poznamo še druge garancije, med katerimi velja omeniti predvsem garancije za zavarovanje plačila carinskih, trošarinskih ali davčnih obveznosti ter garancije kupcem stanovanj za vračilo kupnine ali odpravo skritih napak.

Največ garancij je še vedno izdanih za resnost ponudbe na razpisih in za dobro izvedbo posla.
Katero garancijo potrebuje vaše podjetje in koliko to stane?

Podjetjem in podjetnikom priporočamo, naj se pogosteje odločijo predvsem za garancije za pravočasno plačilo blaga in storitev in s tem preprečijo zamude pri plačilih in sama neplačila. Strošek take garancije znaša v povprečju okoli dva odstotka, kar je zanemarljivo v primerjavi s tem, da podjetnik plačila sploh ne dobi.

Za vsa nadaljnja vprašanj v zvezi z izdajo garancij se obrnite na vašega poslovnega skrbnika ali se oglasite v najbližjem NLB Podjetniškem centru.

Tomaž Kupnik, NLB d.d.

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat