| 

Postal sem podjetnik

Dober poslovni načrt odpira vrata

Dober poslovni načrt odpira vrata

21.07.2011 ob 20:09

Podjetje se mora izkazati kot dober poznavalec svoje panoge, trga, dobaviteljev, kupcev, konkurentov, predvsem pa mora tudi finančni del poslovnega načrta izkazati v luči predvidenega denarnega toka in prepričati banko, da bo iz tega brez težav kredit mogoče tudi poplačati.
Zakaj banko pred odobritvijo zanima tudi poslovni načrt?

Poslovni načrt je po navadi sestavni del prilog pri vlogah za pridobitev kreditov v banki. Poslovni skrbnik vam bo jasno razložil, da je osnova za odobritev kredita kreditna sposobnost in da se banka želi pri posojanju denarja zavarovati, npr. s hipotekami na nepremičnine. Ob morebitnem neizpolnjevanju kreditne pogodbe bo morala nepremičnino prodati, seveda pa je vprašanje, po kakšni ceni. Kot vemo, je zadnja kriza znižala cene nepremičnin in tudi prodajajo se slabo. Banka si želi tveganje pri kreditiranju zmanjšati s tem, da preveri, kako se je podjetnik pripravil na investicijo in ali je realno ocenil vse dejavnike, ki so pomembni pri načrtovanju uspešnosti. Te podatke lahko dobi v izdelanem poslovnem načrtu.
Katere so sestavine dobrega poslovnega načrta?

Ustvarjanje poslovnega načrta popelje podjetnika skozi številna vprašanja in situacije, ki jih mora vnaprej načrtovati in za njih predvideti rešitve. S takšnim sistematičnim pristopom in predvidevanjem pa močno zmanjšuje tveganja, ki jim bo izpostavljen pri investiciji.
Osnovni vsebinski sklopi poslovnega načrta so:

analiza nabavnega in prodajnega trga, preteklega dogajanja in predvidenih sprememb, prihodnjih trendov;
kadrovska podpora projekta (kdo bo delal pri projektu, kje boste dobili kader ...);
izračun denarnega toka;
načrt za odplačevanje kreditov;
izračun potrebnih obratnih sredstev;
točka preloma in interna stopnja donosa;
izračun uspeha in simulacija bilance stanj;
analiza občutljivosti projekta, kjer izračunamo, kako se bodo projekcije uspešnosti spreminjale, če se spremenijo postavke na strani prihodkov in stroškov (npr. izračunali boste, kakšne posledice bi imelo na projekt znižanje prodajne cene vašega izdelka za 15 odstotkov zaradi konkurence iz Kitajske...)

Koristne brezplačne informacije in navodila za sestavo poslovnega načrta za samostojne podjetnike in gospodarske družbe lahko dobite na Slovenskem podjetniškem skladu.
Zakaj je včasih smiselno najeti strokovnjaka?

Pri opisu predvidene dejavnosti in ekonomskih izračunih, ki pokažejo, ali se bo lahko investicija postavila na svoje noge in zaživela ter prinašala podjetniku dobiček, je včasih pametno najeti dobrega svetovalca. Ne zato, da bo banko prepričal o tem, naj vam odobri kredit, temveč da s pomočjo kar zapletenih modelov ugotovi, kakšni so lahko scenariji, če se predvidevanja o prodaji in stroških ne bodo uresničila. Predvsem v negativnem smislu.
Katere nevidne dejavnike prepozna banka v poslovnem načrtu?

"Slab poslovni načrt izdaja tiste podjetnike, ki nimajo jasne vizije poslovanja in razvoja. Hkrati dober poslovni načrt izpostavi tiste, ki svoj projekt ne podpirajo samo v finančnem smislu, ampak tudi z dušo in telesom. Takim pri iskanju najprimernejših virov financiranja najbolj zaupamo," pravi Gordana Radanovič, direktorica NLB Podjetniškega centra Dolenjska - Bela krajina. In dodaja, "da želi banka ugotoviti, ali so projekcije v poslovnem načrtu realne ali morda napihnjene".

Poslovni skrbnik ni samo tisti, ki poskrbi za strokovno oceno izdelanega poslovnega načrta, temveč je tudi vir pomoči za podjetnika. Pametni podjetnik bo to pomoč znal izkoristiti.

Gordana Radanovič, NLB d.d.

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat