| 

Uporabne informacije

Kako bo po novem potekal vpis v zemljiško knjigo?

Kako bo po novem potekal vpis v zemljiško knjigo?

S 1.5.2011 bo začela veljati novela zakona o zemljiški knjigi, ki bo prinesla bistvene novosti pri vpisu pravic v zemljiško knjigo.
Po novem ne bo več možno v fizični obliki vlagati predlogov na zemljiško knjigo, ampak bo možno to le še po elektronski poti. Načeloma boste lahko tudi sami še vedno vlagali predloge za vpis v zemljiško knjigo, vendar pa boste za to potrebovali digitalno potrdilo, ter varen elektronski predal.

V članku se bomo pogledali, kaj ostaja pri vpisu v zemljiško knjigo enako, ter kaj so bistvene novosti, ki jih prinaša novela.

Kdaj začnejo veljati spremembe pri vpisu v zemljiško knjigo?

Spremembe pri vpisu v zemljiško knjigo začnejo veljati s 1.5.2011.
Do tega datuma še vedno veljajo trenutni predpisi, tako da lahko do tega datuma še vedno sami v pisni obliki predlagate vpis pravice v zemljiško knjigo. Po tem datumu, bo možno podati predlog za vpis v zemljiško knjigo zgolj po elektronski poti.
Zemljiškoknjižne predloge za vpis v zemljiško knjigo, si lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazcev, vendar le do 1.5.2011, bodo s tem dnem s umaknjeni.
e-obrazci: Zemljiškoknjižni predlogi za vpis v zemljiško knjigo

Bomo lahko sami vlagali predloge za vpis v zemljiško knjigo?
Predloge za vpis v zemljiško knjigo, po 1.5.2011, bomo še vedno lahko vlagali sami, vendar le še po elektronski poti.
Če boste tako želeli sami vložiti zemljiškoknjižni predlog, se boste morali predhodno registrirati v sistem e-sodstva, vzpostavljen pri Vrhovnem sodišču Slovenije, ter odpreti varen elektronski predal.
Za neposredno poslovanje z nepremičninami bo tako potreben osebni računalnik, internetna povezava in kvalificirano digitalno potrdilo, ki bo služil kot podpis.
Izjemoma se boste lahko v zemljiško knjigo vpisali kot lastnik nepremičnine tudi, če se boste osebno z vso potrebno dokumentacijo zglasili na pristojnem okrajnem sodišču (sodišče, ki je pristojno za območje, kjer nepremičnina leži). V primerh vknjižbe ostalih pravic pa boste morali vložiti predlog po elektronski poti, ali pa preko pristojnega pooblaščenca (notarja, odvetnika, nepremičninske agencije).

Kako vzpostavim varni elektronski predal?

Varen elektronski predal lahko naročite pri ponudniku varnih elektronskih predalov, kot denimo VEP.si (vep.si) ali pa Pošta Slovenije (moja.posta.si).

Kje dobim kvalificirano digitalno potrdilo?
Kvalificirano digitalno potrdilo lahko pridobite na svoji upravni enoti. Več o informacij boste pridobili na naslovu: http://www.sigen-ca.si/fizicne_osebe.php.

Kako bo še drugače možno izvesti vpis v zemljiško knjigo?

Predloge za vpis v zemljiško knjigo boste lahko vložili tudi preko:
• notarja,
• odvetnika,
• ali nepremičninske družbe.

Kaj pa dokumenti, ki jih potrebujem za vpis v zemljiško knjigo?
Za vpis v zemljiško knjigo boste še vedno potrebovali pravno listino, na podlagi katere boste lahko vpisali svojo pravico v zemljiško knjigo (Prodajna pogodba, Darilna pogodba,...), oziroma verigo teh pogodb. Poleg pogodbe pa boste seveda še vedno (v primeru, da ga ne vsebuje že sama pogodba), potrebovali overjeno zemljiškoknjižno dovolilo.
Naj omenimo, da si lahko te pogodbe izdelate tudi s pomočjo e-obrazcev, ki jih najdete v rubriki: Nepremičninske pogodbe.

Morda je potrebno omeniti, da se bo sedaj kot ustrezna pogodba za vpis v zemljiško knjigo, štela tudi uskladitvena pogodba oz. pogodba o priznanju lastninske pravice.

Vir: Informiran.si: Kako bo po novem potekal vpis v zemljiško knjigo?
 

sorodni članki