| 

Uporabne informacije

Poceni računovodski servis se prej ali slej pošteno maščuje

Poceni računovodski servis se prej ali slej pošteno maščuje

Ponudba računovodskih servisov je sila pestra, vendar premislite, ali imate ustreznega

Če študente ekonomije vprašate, kateri predmet jim je najbolj zoprn, vam bodo mnogi odgovorili, da računovodstvo. Slednje je dolgočasno že za ekonomiste, kaj šele za vse druge, ki se ukvarjajo s podjetništvom in se mu ne morejo izogniti.

Marec je mesec, ko podjetniki nosijo na kup papirje za sestavo bilance, saj jo morajo za minulo leto oddati na Ajpes do 31. marca. Če so med letom poslovni dogodki knjiženi pravilno, potem bilanca ni nobena znanost, je le seštevek. Težava nastane, če razni računi ležijo vse naokoli in jih začnemo iskati zadnje dni.

Najem servisa

Večina samostojnih podjetnikov (espejev) najame takšen ali drugačen računovodski servis, ker se zakonodaja tako hitro spreminja, da ji ne morejo slediti, četudi bi slučajno imeli to ambicijo. Stroški profesionalnega računovodskega servisa za espe, ki nima zaposlenih (z davčnim obračunom), znašajo okoli 120 evrov na mesec. Espeji se sicer delijo na tiste, ki jim je opravljanje dejavnosti le služba ali dodatni popoldanski zaslužek, in na tiste, ki želijo posel razvijati. Prvim je pomembno zgolj to, koliko bodo plačali davka - seveda čim manj. Drugi se ukvarjajo tudi s projekti, načrtovanjem, zato je zanje nujna tudi obsežnejša bilanca, od katere je odvisna boniteta, ki jim prav pride pri najemanju bančnega posojila.

Pestra ponudba

Ponudba računovodskih servisov je sila pestra, od profesionalnih organizacij, ki imajo nekaj deset zaposlenih in dolgoletno tradicijo, do upokojenih računovodkinj. Najcenejše računovodje je možno najti že za 50 ali 60 evrov na mesec. Strokovnjaki so prepričani, da se najem poceni servisa prej ali slej maščuje. Nenavadno je, če tvoj računovodja sprejme davčnega inšpektorja doma v dnevni sobi, ker nima poslovnih prostorov, ali pa sodelovanje z inšpektorjem porine kar podjetniku samemu. Dober računovodja, ki se redno izobražuje, vam prihrani marsikatero sitnost, ki vam jo tako kot povsod drugje lahko zakuhajo fušarji.

Poroke in 40-letnice niso reprezentanca

Čeprav vam računovodstvo vodijo drugi, je vendarle dobro, da osnove poznate tudi sami. Navajamo nekaj temeljnih zakonitosti za espeje:

• Stroški zasebnega življenja podjetnika se v poslovnih stroških ne upoštevajo. Treba je ločiti zasebno življenje od poslovnega in zasebne stroške od poslovnih.
• Glede reprezentance je treba vedeti, da morajo biti ti stroški povezani zgolj s poslovnimi partnerji (niti z zaposlenimi ne), za dokazovanje pa je potreben seznam poslovnih partnerjev. Poroke in praznovanja 40-letnic torej ne pridejo v poštev.
• Stroški za obleke zaposlenih so davčno priznani le takrat, ko gre za zakonsko predpisane zaščitne obleke pri delu.
• Espeji ne morejo zase uveljaviti stroškov dela (plače, regres za letni dopust, nagrade za uspešnost, dodatno pokojninsko zavarovanje), saj sploh niso v delovnem razmerju. Ti odhodki so poleg prispevkov še stroški za službena potovanja, stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela in stroški dela na terenu.
• Če ima espe poslovne prostore v svojem stanovanju, lahko uveljavlja sorazmerni del stroškov (stroške elektrike, vode, upravnika in drugo). Podobno je z najemnino, če jo plačuje.
• Uveljavljanje obresti od posojil, najetih pri povezanih osebah (žene), je omejeno do zakonsko priznane obrestne mere. Obresti bančnih posojil niso tako omejene.

Ampak če imate ustrezen računovodski servis, potem vse to že veste. Če pa ne, raje malo razmislite.

Vir in informacije: Medicina danes, www.medicina-danes.si, Avtor: Stane Petavs

sorodni članki