| 

Uporabne informacije

Kdaj razdelitev družbe ni smiselna?

Kdaj razdelitev družbe ni smiselna?

Lastniki družb se nemalokrat odločijo, da bodo družbo razdelili, najpogosteje na dva dela. Poglavitni vsebinski razlog za razdelitev je dolgoročna zaščita akumuliranega premoženja, ki navadno ostane tisti družbi, ki prevzame manj tvegane posle.

Po mojem mnenju je smiselnost razdelitve vprašljiva, kadar je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

a) družbi (naj bosta vedno le dve; stara in nova) sta vertikalno povezani

Kadar je ena družba pomemben (ali celo prevladujoč) kupec druge družbe, je poslovnih dogodkov med obema družbama veliko, s tem pa naraščajo administrativni stroški poslovanja.

b) družbi imata iste kupce, dobavitelje in financerje – sta horizontalno povezani

Sklepanje dvojnih poslov s kupci in dobavitelji je težavno. Dve družbi utegneta pri večjih dobaviteljih doseči manjše popuste kot ena. Če bodo banke zahtevale jamstva obeh družb, se izgubi tudi poglavitni razlog za izvedbo razdelitve – zaščita premoženja.

c) družbi vodi ista oseba, delavci operativno delajo za obe družbi

Če majhnost družbama ne dopušča, da bi ločili delovne procese, bo razdelitev zopet prinesla veliko administrativnih stroškov. Ugotavljanje ustreznih prenosnih cen je strokovno zahtevna naloga.

č) ena družba posluje s pozitivno davčno osnovo, druga z negativno

V tem primeru je skupno davčno breme obeh družb višje kot je bilo breme stare družbe. Lastniki se bodo težko uprli skušnjavi davčnega optimiranja, to pa spet povzroči stroške in povečuje tveganja.

d) lastniki družb za nekatere dolgove jamčijo z osebnim premoženjem

Argument zaščite premoženja je prazen. Le kaj je treba ščititi in varovati, če lastniki itak izpostavljajo osebno premoženje?

Argumentov proti razdelitvam je še več. Mnogo je tudi razlogov za izvedbo razdelitve. Nikakor jim ne oporekam. Pri razdelitvah in drugih statusnih preoblikovanjih je potrebno angažirati različne strokovnjake, katerih storitve niso poceni. Ti znajo lastnikom predstaviti predvsem argumente ZA razdelitev, na argumente PROTI pa pozabljajo. In tako dobijo posel.

Razdelitev prinaša pomembne daljnosežne posledice za vsako družbo in njene lastnike, zato jih je potrebno prej temeljito preučiti.

vir: mešetarjev dnevnik

sorodni članki