| 

Uporabne informacije

Kakšna je razlika med S.P. in popoldanskim S.P.

Kakšna je razlika med S.P. in popoldanskim S.P.

Razlikovati je potrebno klasičen (poln) s.p. in popoldanski s.p. Popoldanski s.p. odprete lahko v primeru, če ste že zavarovani na drugi podlagi, torej redno zaposleni nekje drugje. V tem primeru plačujete pavšalne mesečne prispevke v višini 38,94 eur, do 15. v mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da niste zavarovani na drugi podlagi, torej niste redno zaposleni, je možnost poln s.p., kjer ste kot nosilec dejavnosti zavarovani na podlagi, ki jo določite - to je lahko minimalna plača (večinoma na začetku), ki znaša trenutno 734,15 eur, prispevki, ki ste jih obvezani plačevati na tej podlagi tako znašajo 280,34 eur mesečno, prav tako do 15. v mesecu za pretekli mesec. Višina zavarovalne osnove je pomembna pri npr. bolniških nadomestilih, pokojnini ipd.


Kar ste tiče še možnosti upoštevanja normiranih odhodkov - če se odločite voditi knjigovodstvo na podlagi normiranih odhodkov, to pomeni, da prijavljate samo svoje prihodke, odhodki pa se določijo avtomatično-pavšalno kot 25% prihodkov. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je namenjeno predvsem tistim, ki šele začenjajo z opravljanjem dejavnosti, in imajo z manjši obseg poslovanja. Morate pa izpolnjevati določene pogoje in sicer vaši prihodki iz dejavnosti ne smejo presegati 42.000 evrov (višina prihodkov se ugotavlja za obdobje zadnjih dvanajst mesecev, in sicer za obdobje od novembra prejšnjega leta do vključno oktobra tekočega leta), tudi ne smete zaposlovati delavcev, torej delo in vse poslovne funkcije opravljate sami. To je poenostavljen način knjigovodstva, vi ste obvezani voditi le knjigo izdanih računov in evidenco osnovnih sredstev.


Druga možnost pa je dvostavno knjigovodstvo, ki pomeni ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in stroškov - za ta del pa boste že potrebovali računovodjo.
Ugotavljanje davčne osnove na koncu leta seveda vpliva na vašo dohodnino - višji dohodek (razlika med prihodki in odhodki), kot ga dosežete, višji je dohodninski razred.

vir: mojračunovodja
 

sorodni članki