| 

Aktualno

Delo na črno

Delo na črno

03.11.2010 ob 13:50

Zaposlovanje na črno je prepovedano! Za tistega, ki zaposluje na črno, naj bo to podjetnik ali pravna oseba, ki delovno silo zaposli na črno, so predvidene sankcije. Za zaposlovanje na črno in ugotovljene kršitve zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so predvidene visoke globe. Morda pa niste vedeli, da je zaposlovanje na črno tudi kaznivo dejanje, za katero je zagrožena tudi zaporna kazen do enega leta oziroma v določenih primerih do treh let!

DELO NA ČRNO =

kadar podjetje ali podjetnik:

* opravlja dejavnost, ki ni vpisana v ustrezni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju upogojev za opravljanje registriranih dejavnosti;
* opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni;
* opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti;
* če tuje podjetje (razen podjetja s sedežem v državni članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu), ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji v podružnicah ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja;
* za delo na črno se šteje tudi če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni.


Sankcije:

Delo na črno je prepovedano! V primeru ugotovljenih kršitev vam lahko nadzorni organ izreče visoko globo in tudi z odločbo prepove opravljanje tega dela ter začasno zaseže predmete, s katerimi je bilo delo opravljano.

Tudi soudeležba pri delu na črno je prepovedana! Soudeleženec dela na črno je vsaka pravna oseba, podjetnik ali tudi posameznik, ki eni ali več osebam, pravnim osebam ali podjetnikom, omogoči opravljanje dela na črno.

ZAPOSLOVANJE NA ČRNO =

kadar delodajalec:

* z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
* zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev;
* omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela ali če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba;
* omogoči delo upokojencu, ki prejema pokojnino brez sklenjene pogodbe civilnega prava;
* v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo.

 

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


lokomotiva | 03.11.2010 ob 14:31
to so zelo pedantno in jasno zapisali ampak vse drugo vzvezi z delom na belo in črno pa tudi rdeče če hočete je ena prava lepa mislim da hrvaška beseda VUKOJEBINA
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od 9 do 22 °C

Petek
od 9 do 18 °C

Sobota
od 8 do 18 °C

Nedelja
od 9 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat