| 

Uporabne informacije

Blagajniško poslovanje v letu 2010

Blagajniško poslovanje v letu 2010

29.09.2010 ob 13:19

V letošnjem letu je prenehal veljati Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu.Novega predpisa ministrstvo za finance ni sprejelo in ga tudi nima namena sprejeti, kar pomeni, da imetniku transakcijskega računa ni več potrebno položiti na transakcijski račun gotovine, ki presega blagajniški maksimum, mora pa še vedno voditi evidenco blagajniškega poslovanja. Vodenje ustreznih evidenc je tudi predmet davčnega inšpekcijskega pregleda.
Še vedno pa velja, da morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve nakazovati na njihove transakcijske račune, razen če gre za manjše zneske (določena meja je 420 eur). Prav tako morajo imeti vsi poslovni subjekti odprt poslovni transakcijski račun. Opozorimo naj, da je pri plačevanju višjih zneskov v prekršku subjekt, ki plačuje in ne subjekt, ki plačilo prejme.
Po Pravilniku ni potrebno nakazati plačila fizični osebi na transakcijski račun, ampak se plačilo lahko izvede z gotovino, če gre npr. za dohodke iz delovnega razmerja, dividende in obresti, ki ne presegajo 125 evrov, prejemke, namenjene pokritju stroškov dnevnice in prevoza, prejemke od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 125 evrov...

vir: Moj računovodja d.o.o.

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


mtaj | 02.12.2010 ob 08:55
V katerem zakonu naj bi bilo pa to objavljeno (125 eur mislim)?
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od 14 do 20 °C

Sobota
od 12 do 24 °C

Nedelja
od 13 do 24 °C

Ponedeljek
od 14 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat