| 

Uporabne informacije

Koliko regresa vam pripada in kaj storiti če vam ga ne izplačajo

Koliko regresa vam pripada in kaj storiti če vam ga ne izplačajo

Tudi letos so morali delodajalci delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.
Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače. Tako bruto regres za leto 2010 znaša najmanj 734,15 EUR.

Delodajalci so morali regres za leto 2010 svojim zaposlenim izplačati do 1. julija 2010. Če ga na svoj račun še niste prejeli, je tu nekaj informacij, ki Vam lahko koristijo.

Delodajalec lahko regres izplača tudi kasneje…

Če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah, lahko regres izplača tudi po 1. juliju 2010, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra 2010.

Kateri delavci so upravičeni do izplačila regresa?

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Če ste v letu 2010 upravičeni do celotnega dopusta, ste tako upravičeni tudi do celotnega regresa.
Pravico do celotnega dopusta in regresa imate, če ste pri trenutnem delodajalcu zaposleni vsaj 6. mesecev.

Kdo je upravičen do sorazmernega regresa?

Kot omenjeno, delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in regresa, šele po šestih mesecih nepretrganega dela pri delodajalcu.
Dokler ta pogoj ni izpolnjen, Vam pripada le sorazmerni del letnega dopusta in regresa.
Primer: V pogodbi o zaposlitvi imate določenih 22 dni letnega dopusta. Po šestih mesecih nepretrganega dela, lahko izkoristite vseh 22 dni dopusta. Takrat ste upravičeni tudi do celotnega regresa.
Pred tem ste upravičeni le do sorazmernega dela dopusta in regresa.
Če ste pri delodajalcu zaposleni le 2 meseca, ste upravičeni do 2/12 celotnega letnega dopusta in regresa, torej do 4 dni dopusta (22×(2/12) > 3,66 > 4 dnevi) in do 2/12 regresa.
Če ste med koledarskim letom sklenili pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, Vam je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se z delodajalcem ne dogovorite drugače. Prav tako se med oba delodajalca sorazmerno porazdeli izplačilo regresa.

Koliko dopusta in regresa Vam pripada pri pogodbi s skrajšanim delovnim časom?
Če imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, imate pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega ste sklenili pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ki jih določa 66. člen ZDR.
Prav tako ste upravičeni le do dela regresa, če denimo do 1. julija še niste dopolnili trajanja 6. mesecev zaposlitve pri delodajalcu. Če ste tako denimo 1. julija zaposleni 1 mesec, ste upravičeni do 1/12 regresa, ko pa dopolnite 6 mesecev, ste upravičeni do preostanka regresa.

Kaj, če mi delodajalec ne izplača regresa do 1. julija?
Kot omenjeno Vam lahko delodajalec, če se je znašel v resnih likvidnostnih težavah, lahko regres izplača tudi po 1. juliju 2010, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra 2010.
Če se s svojim delodajalcem ne morete dogovoriti, ga lahko za izplačilo regresa tožite pred delovnim sodiščem. Tožbo lahko vložite sami, izdelate pa jo lahko tudi s pomočjo spodnjega e-obrazca.
e-obrazec: Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust

Vir: www.informiran.si

sorodni članki