| 

Aktualno

Kako prodati - kupiti avto?

Kako prodati - kupiti avto?

29.06.2010 ob 09:36

Kakšen je postopek prodaje/nakupa avtomobila z prodajno (kupoprodajno) pogodbo?

S 1.3.2010, je bilo s spremembo zakona ukinjeno plačilo davka pri prodaji / nakupu motornih vozil, ki so že registrirana v Sloveniji.
To pomeni, da lahko sedaj pri prodaji / nakupu rabljenega avtomobila uporabite neposredno prodajo, oziroma prodajno (kupoprodajno) pogodbo, brez skrbi da boste morali plačati davek na motorna vozila.

Naslednji članek opisuje, kakšen je postopek prodaje / nakupa rabljenega avtomobila, ter postopke, ki jih boste morali opraviti, da boste poleg prodaje opravili tudi prepis avtomobila.

Prodaja oziroma nakup rabljenega avtomobila
Rabljeni avtomobil, lahko prodamo na dva načina:
• na »klasičen« način, z neposredno prodajno pogodbo med prodajalcem in kupcem,
• s komisijsko prodajo, preko preprodajalcev – komisionarjev (navadno gre za avtomobilske salone ali servise).
Komisijska prodaja je bila pred spremenjenim zakonom zelo aktualna, saj se je kupec z njo izognil 5% davku na motorna vozila. S 1.3.2010, je bilo plačilo davka pri neposredni prodaji rabljenih vozil, ki so že registrirani v Sloveniji ukinjeno.

Podpis prodajne (kupoprodajne) pogodbe
Prodaja neposredno med strankama se izvede preko prodajne (kupoprodajne) pogodbe.

Ko se prodajalec in kupec sporazumeta o vseh bistvenih členih (prodajni ceni, rokih in načinu plačila, datumu nakupa,...), podpišeta prodajno (kupoprodajno) pogodbo. Za prodajno pogodbo je pomembno, da vsebuje obvezne člene, ki jih opredeljuje obligacijski zakonik. Izdelate jo lahko tudi preko posebnega e-obrazca.


e-obrazec: Prodajna (kupopodajna) pogodba za motorno vozilo.


Overitev podpisa prodajalca na prodajni pogodbi
Po podpisu prodajne (kupoprodajne) pogodbe, mora prodajalec overiti svoj podpis na prodajni pogodbi.
Overitev prodajalčevega podpisa na pogodbi pri notarju ali na upravni enoti je potrebna, ker je to pogoj za prepis lastništva in obvezna priloga k vlogi za registracijo vozila.
Overitev lahko opravite na katerikoli upravni enoti, ali pa pri notarju. Overitev na upravni enoti je bistveno cenejša, saj znaša njena cena kar približno petkrat manj kot cena overitve pri notarju.

Plačilo davka
Pred 1.3.2010 je moral kupec avtomobila plačati davek na motorna vozila v vrednosti 5% vrednosti avtomobila.
Z novim zakonom se ta davek za rabljena vozila ki so že registrirana v Sloveniji ukinja. Ostaja plačilo davka pri nakupu novih vozil in rabljenih vozil uvoženih iz tujine ki še niso registrirana v Sloveniji.

Prepis avtomobila
Prepis avtomobila sicer ni pogoj za prenos lastninske pravice na kupca, saj se ta prenese z izročitvijo vozila s strani prodajalca kupcu v posest.
Je pa prepis avtomobila nujen, zaradi dejstva, da so podatki navedeni v prometnem dovoljenju zunanje obeležje lastnine nad vozilom.
Po tem ko prodajalec overi svoj podpis na pogodbi, izroči overjeni izvod kupcu. Ta mora na katerikoli registracijski organizaciji na podlagi pogodbe, ter prometnega dovoljenja vozila, prepisati avtomobil na svoje ime.
To mora storiti v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Vloga za spremembo lastništva mora biti predložena na posebnem obrazcu. S tem je postopek prenosa lastništva končan.
Če je avtomobilu potekla registracija, je potrebno avtomobil odjaviti iz evidence registriranih vozil. Postopek prepisa poteka enako kot zgoraj, novi lastnik pa mora poskrbeti še za registracijo.
Odjava pomeni izbris oziroma črtanje avtomobila iz evidence registriranih vozil. Vozilo odjavi prodajalec na katerikoli registracijski organizaciji (ni predpisana krajevna pristojnost). Za odjavo sta potrebna prometno dovoljenje in osebni dokument prodajalca.
Registrske tablice so vezane na avtomobil in ostanejo na avtomobilu, razen v primeru, če so bile na vozilu tablice z izbranim delom označbe (označba na registrskih tablicah, ki si jo izbere lastnik vozila sam). Torej le v primeru, ko gre za tablice z izbranim delom označbe, ki ni plod delovanja uradnega organa, ampak prosta izbira lastnika, tablic ne moremo obdržati.

Zavarovanje avtomobila
Pred registracijo avtomobila na svoje ime mora kupec skleniti pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti.
Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del neizkoriščene premije, če iz tega zavarovanja ni bila izplačana odškodnina.

Registracija avtomobila

Registracija avtomobila se opravi na katerikoli registracijski organizaciji, saj je bila s 1. 1. 2005 ukinjena krajevna pristojnost pri registraciji vozil.
Registracijske organizacije so: upravne enote, pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil, pooblaščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.


Vir: www.informiran.si

 

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


Oleg | 27.11.2011 ob 18:02
Povejte prosim. Kateri pa jo razliki v postopeki nakupu avto če nisem iz Slovenije in nisem iz EU? Vendar pa imam dovoljenje za prebivanje in jaz bom deloval z avtom v Sloveniji.
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sobota
od 3 do 12 °C

Nedelja
od 0 do 11 °C

Ponedeljek
od -2 do 14 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat