| 

Aktualno

Vpis v zemljiško knjigo

Vpis v zemljiško knjigo

01.06.2010 ob 09:12

Kakšen je postopek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo
Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo je zelo priporočljiv za vse lastnike nepremičnin. Z vpisom se boste izognili marsikateri nevšečnosti pri prodaji svoje nepremičnine, lažje boste pridobili hipotekarni kredit, prav tako pa zelo olajša postopek dedovanja nepremičnine.
Postopek vpisa v zemljiško knjigo pa v večini primerov sploh ni zapleten in se ga da izpeljati, če le sledite nekaterim preprostim korakom.

Postopek vpisa v zemljiško knjigo
(ne nujno točno v tem vrstnem redu)
• Preverjanje podatkov o nepremičnini
• Odmera zemljišča (če je potrebno)
• Sklenitev pogodbe
• Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
• Plačilo davka
• Overitev podpisa
• Zemljiškoknjižni predlog

Preverjanje podatkov o nepremičnini
Vsekakor je potrebno v zemljiški knjigi preveriti obstoječe podatke o nepremičnini, ter se tako izogniti neprijetnim presenečenjem in težavam med samim postopkom vpisa v zemljiško knjigo. Tako predvsem preverite kdo je lastnik nepremičnine, je nepremičnina obremenjena, so pri vpisu plombe,...

Sklenitev prodajne pogodbe
Najbolj pogosto se v zemljiško knjigo vpisuje spremembe lastništva. Lastništvo se lahko spremeni na več načinov. Običajno gre za prodajo oz. nakup določene nepremičnine in takrat potrebno skleniti tudi prodajno pogodbo.
Prodajno pogodbo lahko sestavi kdorkoli, ne nujno le odvetnik ali notar, pri čemer pa je potrebno paziti, da pogodba vsebuje prave podatke.

Odmera zemljišča (če je potrebno)
Predmet prodajne pogodbe je lahko le neka določena celota oz. zemljišče (parcela), ne more pa biti predmet pogodbe zgolj del parcele.
Primer: ne morete prodati le severnega ali južnega dela določenega zemljišča (parcele). To lahko pomeni, da je v določenih primerih potrebno najprej narediti odmero zemljišča, ki bo predmet prodaje.
Odmerjeni del zemljišča dobi novo parcelno številko – nastane nova parcela, ki je nato lahko predmet prodaje. Meritve na terenu opravljajo geodeti, zato se je v primerih predhodne odmere zemljišča potrebna obrniti na tiste, ki opravljajo geodetske storitve.
Odmera oz. parcelacija ni potrebna, če:
• je predmet pogodbe samo nek idealni delež nepremičnine (npr. ½, ¼, ipd.)
• je predmet prodaje posamezen del stanovanjske stavbe (stanovanje).

Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča zaprosite z vlogo na tisti občini, na območju katere nepremičnina leži.
Od namenske rabe nepremičnine je odvisno, ali potrebujemo še kakšno potrdilo oziroma soglasje. V primeru kmetijskih zemljišč je npr. potrebno pridobiti soglasje oziroma odobritev pravnega posla ali potrdilo pristojnega organa, da takšno soglasje oziroma odobritev ni potrebna. Takšno soglasje oziroma potrdilo izdajajo upravne enote.
Druga možnost je, da po podatkih iz namenske rabe zemljišča obstaja predkupna pravica občine. V tem primeru je potrebno pridobiti potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice.
Možne pa so tudi še druge omejitve prometa z nepremičnino.
Vlogo za potrdilo o namenski rabi zemljišča si lahko izdelate s pomočjo e-obrazca: Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Plačilo davka
Nadalje se je potrebno zglasiti na pristojnem davčnem uradu zaradi odmere davka v zvezi s pravnim poslom, ki bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Tam boste dobili nadaljne informacije koliko davka morate plačati in kako ga plačate.

Overitev podpisa
Ko opravimo zgoraj navedene postopke, se je potrebno zglasiti pri notarju in overiti podpis prodajalca na prodajni pogodbi.

Zemljiškoknjižni predlog
Sedaj razpolagamo z notarsko overjenim izvirnikom prodajne pogodbe, ki je listina, sposobna za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Zdaj potrebujemo le še zemljiškoknjižni predlog, to je predlog za vpis v zemljiško knjigo.

Kakšen mora biti zemljiškoknjižni predlog?
Zemljiškoknjižni predlog se vedno vloži v pisni obliki na pristojno okrajno sodišče. Za najbolj pogoste vrste vpisov v zemljiško knjigo so predpisani obrazci. Predpisi točno določajo, v kakšni obliki, vsebini in po kakšnem vrstnem redu mora zemljiškoknjižni predlog obsegati podatke, zato predlog za vpis ne more biti samo nekakšen približen opis strankinih želja.
Na prvi strani mora biti vidno označen z nazivom zemljiškoknjižni predlog, sicer nima zagotovljenega vrstnega reda. Vloži se v enem izvodu, razen če se vloži predlog za vpise pri več sodiščih hkrati.
Najzanesljiveje boste pravilne zemljiškoknjižne predloge sestavili s pomočjo pametnih e-obrazcev, ki jih najdete tu: Zemljiškoknjižni predlogi

Vir: www.informiran.si
 

sorodni članki

Sobota
od 3 do 12 °C

Nedelja
od 0 do 11 °C

Ponedeljek
od -2 do 14 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat