| 

Postal sem podjetnik

Iztrejava neplačnikov

Iztrejava neplačnikov

31.05.2010 ob 08:17

Kako izterjati neplačnike in kakšen je postopek izvršbe
V časih, ko se marsikateri podjetnik sooča s padcem povpraševanja, je pomembno, da ste za vsa naročila, ki jih dejansko realizirate, tudi plačani.
Neplačnike lahko izterjate po sodni poti, preko postopka Izvršbe. Postopek Izvršbe lahko sprožite sami, kako to storiti, pa si lahko preberete v nadaljevanju tega članka.

Kakšni so načini sodne izterjave dolga?
Dolg je mogoče preko sodišča izterjati z uvedbo izvršilnega postopka (Izvršbe).
Izvršbo lahko vložite na podlagi:
• Verodostojne listine,
• Izvršilnega naslova.

Med verodostojne listine spadajo:
• faktura (račun, obračun obresti),
• menica in ček s protestom in povratnim računom,
• javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
• izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
• po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
• listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.

Med izvršilne naslove spadajo:
• izvršljiva sodna odločba (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna odločba) in sodna poravnava;
• izvršljiv notarski zapis;
• druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.


Postopek vložitve izvršbe na podlagi verodostojne listine...
Izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko vložite samo na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti, in sicer na spletni strani Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL).
Izključno krajevno pristojnost pri izvršbi na podlagi verodostojne listine ima Okrajno sodišče v Ljubljani.


Postopek vložitve izvršbe na podlagi izvršilnega naslova...
Za vlaganje izvršbe na podlagi izvršilnega naslova ni zakonsko predpisanih obrazcev. Za izdelavo predlogov za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova lahko uporabite pametne e-obrazce, ki so Vam dosegljivi preko spodnje povezave.
Predlogi za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
Predlog za izvršbo je potrebno vložiti pri krajevno pristojnem sodišču; krajevna pristojnost je odvisna od sredstva (načina) izvršbe.
POZOR! Predlogu za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova morate, priložiti vse dokaze in druge priloge. Še posebej pomembno je priložiti izvršilni naslov v izvirniku s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti.


Kakšen je postopek v primeru ugovora
zoper sklep o izvršbi?
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži obrazložen ugovor.
V ugovoru mora dolžnik navesti vsa dejstva in predložiti vse dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Če je ugovor utemeljen, sodišče v postopkih na podlagi verodostojne listine razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, in se ta predlog obravnava kot tožba v pravdnem postopku.
Ugovori zoper sklep o izvršbi

Vir: www.informiran.si

sorodni članki

Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat