| 

Postal sem podjetnik

Operativni ali finančni leasing?

Operativni ali finančni leasing?

30.08.2011 ob 21:35

Kako financirati zagon svoje dejavnosti? Vprašanje, ki si ga postavi večina podjetnikov že na začetku svoje poslovne poti. Posameznikovi prihranki običajno ne zadoščajo za popoln zagon dejavnosti, predvsem v panogah, kjer je potrebno kupiti veliko opreme. Ko nastane potreba po financiranju se lahko obrnemo na potencialne investitorje oziroma kupce naših storitev, ki na podlagi dobrih izkušenj ali pa le golega zaupanja vložijo svoja lastna sredstva v našo dejavnost, ali pa se obrnemo na katero od finančnih institucij ter si potrebna sredstva sposodimo pri njih.

Operativni ali finančni leasing
Potreb po financiranju dejavnosti pa nimajo le novoustanovljena podjetja. Po različnih oblikah financiranja posegajo tudi že uveljavljena podjetja, predvsem za nakup opreme, na primer pri modernizaciji ali širitvi dejavnosti, za potrebe rasti podjetja in podobno. Strokovnjaki s področja ekonomije celo priporočajo, da se določen del dejavnosti financira z najemom posojil in leasingov, saj ima podjetje tako na razpolago več prostih sredstev za tekoče delovanje, ki bi jih sicer investiralo v nakup opreme. Katera oblika financiranja je ustreznejša – posojilo ali leasing – zavisi od posameznega projekta.
Pri leasingu poznamo dve naj bolj razširjeni obliki. Operativni in finančni leasing. Ločita se glede na lastništvo predmeta leasinga. Pri operativnem je leasingojemalec le koristnik predmeta leasinga, za katerega plačuje mesečno nadomestilo z obračunanim DDV-jem od storitve leasinga. Operativni leasing pomeni tudi prihranek pri času, saj omogoča vrsto dodatnih storitev, med katerimi je tudi vzdrževanje predmeta leasinga. Po preteku pogodbe predmet leasinga lahko in kot je običajno vrnemo, če pa pogodbo podaljšamo, dobimo novega. Pri finančnem leasingu je pravni lastnik predmeta leasingodajalec, ekonomski pa leasingojemalec. Po preteku pogodbe postane pravni lastnik leasingojemalec.

Predmet financiranja
Kaj lahko financiramo z leasingom? Podjetja lahko financirajo premičnine in nepremičnine. Med prve spadajo stroji in proizvodna oprema, osebna vozila, gospodarska vozila, ladje, letala in podobno. Nepremičnine, ki jih podjetja kupijo pa so: proizvodni in trgovski objekti, poslovne stavbe, hotelski in gostinski objekti ter drugi objekti. Po statistiki leasing hiš se v slovenskih podjetjih najpogosteje odločajo za nakup avtomobilov in trgovskih objektov. Zanimiv je še podatek, da se slovenska podjetja v zasebni lasti raje odločajo za finančni leasing nepremičnin, saj tako na koncu postanejo pravni lastniki objekta, kar pa je že itak vsesplošen trend in želja skoraj vsakega Slovenca biti lastnik in ne le "najemnik in uporabnik" objekta. Medtem ko podjetja v tuji zasebni lasti rajši izberejo operativni leasing.

Davčni nasvet
Podjetje, ki je davčni zavezanec, si lahko vstopni DDV pri finančnem leasingu poračuna, fizična oseba pa si ga ne more. DDV je potrebno poravnati takoj ob sklenitvi leasing pogodbe. Računovodsko gledano je predmet finančnega leasinga knjižen v bilanci leasingojemalca. To pomeni, da si lahko podjetnik obračunava amortizacijo. Istočasno je podjetnik upravičen do 10% davčne olajšave na investicije. Pri operativnem leasingu si podjetnik ne more obračunati amortizacije, pač pa plačane mesečne najemnine predstavljajo neposreden strošek poslovanja. Tako je tudi vodenje bilanc enostavnejše. Podjetje namreč prikazuje manjšo stopnjo zadolžitve ter večjo donosnost na vložena sredstva, kar mu zvišuje boniteto ter kreditno sposobnost oziroma zmožnost dodatnega zadolževanja.

Pogoji za pridobitev
Katere pogoje mora podjetje izpolnjevati, je po večini odvisno od posamezne leasing hiše. Običajno preverijo vrednost predmeta financiranja in boniteto podjetja. Podjetje mora predložiti tudi potrebno dokumentacijo: registracijo podjetja, podatke o boniteti. Pri novoustanovljenih podjetjih pred sklenitvijo pogodbe zahtevajo zadostna zavarovanja, ki so potrebna za izpeljavo leasinga.

vir: www.ibn.si (informacijska borza nepremičnin)

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 11 do 23 °C

Torek
od 11 do 23 °C

Sreda
od 11 do 24 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat