| 

Uporabne informacije

Podjemna pogodba VS Avtorska pogodba

Podjemna pogodba VS Avtorska pogodba

Če je vprašanje avtorska ali podjemna pogodba - avtorska pogodba je zelo podobna podjemni pogodbi, od nje se namreč loči zgolj po predmetu pogodbe, je pa davčno bolj ugodna. Avtorska pogodba se torej lahko uporablja samo takrat, kadar je njen predmet določeno avtorsko delo, v vseh ostalih primerih pride v poštev podjemna pogodba. Tako kot pri drugih dohodkih iz zaposlitve je tudi pri podjemni pogodbi izplačevalec dohodka zavezan plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od davčne osnove, ki se vključuje v dohodnino, ter poseben davek na določene prejemke. Poseben davek na določene prejemke je dolžan plačati izplačevalec dohodka. Davčna osnova je bruto izplačilo posamezniku za opravljeno delo ali storitev po podjemni pogodbi, stopnja davka pa znaša 25%. Kljub temu, da je posameznik lahko zavarovan na drugi podlagi (npr. iz delovnega razmerja), je potrebno pri podjemni pogodbi plačati tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za primerjavo:
obdavčitev podjemne pogodbe pri izplačilu 1.000 eur:

- odštejejo se normirani stroški 10%
- akontacija dohodnine od davčne osnove 900 eur 25% = 225 eur
- posebni davek od bruto zneska 25% = 250 eur
- pavšalni prispevek zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 4,27 eur
- pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (6%) 60 eur
- neto izplačilo 750 eur
- strošek izplačevalca 1.314,27 eur

obdavčitev avtorske pogodbe pri izplačilu 1.000 eur:

- odštejejo se normirani stroški 10%
- akontacija dohodnine od davčne osnove 900 eur 25% = 225 eur
- neto izplačilo 750 eur
- strošek izplačevalca 1.000 eur

Davčno breme pri podjemni pogodbi je za izplačevalca dohodka neprimerno višje kot pri avtorski pogodbi. V skladu s tem je bolj smiselno, da se kjer je to le mogoče, za izvedbo storitev sklene avtorska pogodba.

- oseba, ki je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, lahko sklene avtorsko pogodbo. Omejitev glede višine izplačila ni, četudi prejema od Zavoda nadomestilo, vendar se v primeru, če izplačilo po avtorski pogodbi presega 40€, za polovico izplačanega zneska po pogodbi zmanjša nadomestilo, vendar le do zneska cca. 260 €, ki je najnižje nadomestilo Zavoda. Kar npr. pomeni, če prejme avtorski honorar v višini 500 €, se za polovico torej 250 € zmanjša nadomestilo Zavoda. Obvezan je Zavodu posredovati obvestilo o namerevani sklenitvi avtorske pogodbe, izvod avtorske pogodbe, ter mesečno potrdila o izplačilu po tej pogodbi.

vir: MojRačunovodja

sorodni članki