| 

Uporabne informacije

Odpravnina

Odpravnina

18.08.2011 ob 11:02

Odpravnina je enkratno denarno izplačilo, do katerega je upravičen delavec ob prenehanju delovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca oz. zaradi upokojitve. Pri tem ni bistveno, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno za določen ali nedoločen čas oz. za polni ali skrajšani delovni čas oz. iz kakšnega razloga se je delavec upokojil (starost ali invalidnost). Delavec ima pravico do odpravnine v primeru redne odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca, pa tudi v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kadar jo poda delavec zaradi razlogov na strani delodajalca.


Odpravnina v primeru odpovedi
Delavec ima pravico do odpravnine v primeru redne odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca (npr. prenehanje potreb po opravljanju dela), pa tudi v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kadar jo poda delavec zaradi razlogov na strani delodajalca (npr. neizplačilo več zaporednih plač). Bistveno pri tem je, da ne gre za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, sicer delavec nima pravice do odpravnine in ni upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Odpravnina se praviloma izplača ob zadnji plači, njena višina pa je odvisna od trajanja zaposlitve pri delodajalcu. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna brutoplača delavca, ki jo je prejel v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo (oz. bi jo prejel, če bi delal).
Delavcu tako za vsako leto dela pri delodajalcu pripada določen del osnove, in sicer za trajanje zaposlitve od enega do 5 let 1/5 osnove za vsako leto zaposlitve, za zaposlitev od 5 do 15 let 1/4 osnove za vsako leto, za več kot 15 let zaposlitve pa 1/3 osnove za vsako leto. Višina odpravnine je navzgor omejena na 10-kratnik osnove, s tem da lahko kolektivna pogodba dejavnosti določa drugače – bolj ugodno za delavca.


Delavcu pripada odpravnina tudi v primeru, da mu delovno razmerje preneha zaradi stečaja, likvidacije ali potrjene prisilne poravnave delodajalca. V teh primerih se šteje, da je delovno razmerje prenehalo iz poslovnega razloga oz. da gre za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.
V primerih spremembe delodajalca zaradi statusnih sprememb (npr. preoblikovanje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali prevzem podjetja – delodajalca s strani drugega podjetja) praviloma ne pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zato delavcu ne pripada odpravnina, razen v primeru objektivnega poslabšanja pravic iz pogodbe o zaposlitvi, ko delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi in se šteje, da gre za razlog na strani delodajalca .
V primeru odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine le, če ponujeno (novo) delo ni ustrezno, torej če pogodba o zaposlitvi ne bo sklenjena pod enakimi pogoji kot za prejšnje delovno mesto (trajanje delovnega razmerja, izobrazba). Če je ponujeno delo ustrezno, nima pravice do odpravnine.


Odpravnina ob upokojitvi
Delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina ne glede na to, na kakšen način se upokojuje (starostna, invalidska upokojitev). Prav tako ni pomembno, koliko časa je bil zaposlen pri zadnjem delodajalcu – bistveno je, da mu pogodba o zaposlitvi preneha zaradi upokojitve.
Višina odpravnine je določena v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Kolektivna pogodba lahko določa višjo odpravnino.


Delavcu, zaposlenemu za določen čas, ki mu delovno razmerje preneha zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi, ne pripada odpravnina. Do odpravnine ni upravičen niti delavec, ki je ob odpovedi zaposlen manj kot eno leto pri tem delodajalcu.

vir: MojRačunovodja

sorodni članki


Komentarji: 10 

Dodajte komentar


Posojilo nudim | 14.02.2023 ob 12:05
Dober dan,

Tukaj se prijavite za vse vrste posojil in finančno pomoč v 24 urah, postopek je preprost in obrestna mera dostopna.
Preizkus vas bo prepričal, Kontakt:
E-pošta: hopkinsonloan@yahoo.com
Whatsapp/ Viber: +33753147557

hvala
Sandra | 08.07.2015 ob 00:19
Pozdravljeni,

Mene pabzanima naslednje. Bila sem zaposlena od enih od invalidskih društev kot asistentka. 70%me je plačevalo ministr. Ostali delez pa društvo. Čeprav mi je bilo obljubljeno da bo to zaposlitev za 4leta, me je po 4 mesecih dala nazaj na zavod. Čes v jun,jul in augustu ni članov. In tako sem pristala nazaj na zavodu. Prijateljica ki dela v kadrovski mi jebrekla da naj zahtevam odškodnino ( 79.člen) in plačilo dopusta, katerega nisem porabila. Mi lahko malo objasnite,ker direktorica tega drustva mi je dejala da do tega ne bo prislo,ker nisem bila zaposlena 1 leto. Hvala
IVANKA | 20.09.2014 ob 21:03
Ob starosni upokojitvi če ne more odpravnino izplačati delodajalec ali potem mora drzava.
tomaž | 18.07.2013 ob 20:07
zaposlen sem od 22.4. 2013 danes sem prejel odpoved z 30 dnevnim odpovednim rokom do 17.8.2013 ali me pripada odpravnina
Maja | 11.10.2012 ob 10:56
Upokojena sem invalidsko na polovični delovni čas (4 ure)od leta 2006 v državni službi 34 let.


Ali mi pripada polovična odpravnina?

Pa še to bi dodala. Zakaj dobivamo invalidsko upokojeni "nadomestila" ne pa "invalidnino" .. Ko so prihajali še izpiski ZPIZ se nas ni tretiralo pod št. 1... ampak ne vem zdaj ali 5, 6, 7...
Brigita | 28.09.2012 ob 08:18
U ata...res hud napotek....hvala
ata | 27.09.2012 ob 10:02
predlagam, da si poiščeš novo službo
Brigita | 27.09.2012 ob 09:37
Pozdravljeni,
prejela sem odpoved v službi.....oz. so mi dejali naj si v naslednjih treh mesecih poiščem drugo službo.
Kaj storiti v tem primeru?
Mi pripada odpravnina oz. na kaj paziti pri odpovedi s strani podjetja??
Hvala,lp Brigita
Tone | 16.08.2012 ob 10:21
Sedaj sem upokojen 4. ure.Star sem 57. letin imam polne delovne dobe 31.let,2,5 let pa delam 4. ure.V fabriki so mi rekli da izpoljnjujem pogoje za čakanje na borzi.Meni so izračunali odpravnino 3700eur.Oni so rekli da je zato tako ,ker delam 4.ure.Torej ker delam 4.ure sedaj nisem opravičen da polne odpravnine.Sam smatram ,da je to krivica in kradenje denarja saj bi moral za 31.let dobiti polno odpravnino ostali 2,5 let pa znižano. Hvala za odgovor.
danica | 05.06.2012 ob 11:44
v podjetju delala 29.let,zadnje leto dobila 3.kat.inv.me prepisali med invalide,na dom dobila odpoved,,zaradi stečaja invalidske delavnice.a tam sploh nisem bila niti minute,ker 29 let delala v proizvodnji.in že tri leta čakam na odpravnino al vsaj kako obvestilo...nč od nč firma pa še danes obratuje ta ko sem jaz bla oz.delavnica in tud isti vodja.Kaj naj naredim,da dobim odpr.za vsa moja leta v tej firmi??
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat