| 

Uporabne informacije

Seks na delovnem mestu nekaj vsakdanjega tudi med Slovenci

Seks na delovnem mestu nekaj vsakdanjega tudi med Slovenci

V januarju smo pri največjem zaposlitvenem portalu MojeDelo.com izvedli raziskavo o razmerjih na delovnem mestu. Izsledki kažejo, da Slovenci le nismo tako sramežljivi, kot se že tradicionalno želimo prikazati. Skoraj tretjina sodelujočih je potrdila, da so že imeli razmerja na delovnem mestu, 16% pa je takih, ki so trenutno v razmerju. Prednjačijo ženske, pa tudi moški ne zaostajajo prav veliko (41%). Najbolj so na tem področju aktivni v osrednji Sloveniji, sledijo Štajerci in Primorci. Glede na to, da vedno več časa preživimo na delovnem mestu, ter smo tako s sodelavci več v stiku kot z družinami, to niti ni čudno. Pojavi pa se vprašanje, kako ta razmerja vplivajo na samo delo in na odnose med zaposlenimi.

Večina razmerij na delovnem mestu je pravih ljubezenskih zvez, več kot petina je imela samo spolne odnose, zanimiv je odstotek tistih, ki so svojo zvezo opisali kot vzajemno platonsko ljubezen (24%). Največ zvez se je spletlo na relaciji enakovrednih sodelavcev, četrtina je imela razmerje z nadrejenim, le 11% pa s podrejenimi. Dobra tretjina je svoje razmerje skrivala, vendar priznavajo, da je večina sodelavcev vedela za zvezo. 30% jih je uspešno skrivalo svoje razmerje, prav toliko pa jih svojega razmerja ni nikoli poskušalo skriti. Zanimivo je predvsem to, da je večina ostala v dobrih odnosih tudi po končanju razmerja, pri tretjini so se odnosi bistveno poslabšali, kar 12% pa je svojo zvezo nadgradilo s poroko.

Večina tistih, ki so imeli razmerja na delovnem mestu, meni, da razmerja niso vplivala na delo, četrtino je razmerje še dodatno motiviralo za delo, moten delovni proces je zabeležen samo pri 4%. Prav tako večina zaradi razmerij ni imela dodatnih težav in je ostala na istem delovnem mestu, nekaj se jih je prostovoljno odločilo za zamenjavo delodajalca, 4% je takih, ki so zaradi tega dobili odpoved, le peščica pa jih je bila premeščena znotraj istega podjetja. Večino težav so imele ženske (64%). Zanimivo je še to, da je kar 26% vseh sodelujočih imelo razmerja na delovnem mestu, čeprav so v privatnem življenju že imeli stalnega partnerja.

14% vprašanih je že imelo spolne odnose s sodelavci, od tega jih je v prostorih podjetja občevala skoraj polovica. Večina je tam to počela večkrat, se pa najde veliko takih, ki to počnejo redno, ostali so le enkrat potešili svojo radovednost. Sicer pa obstaja nekaj strahu, da bi vas pri tem početju zalotili, saj statistika kaže, da so pri dejanju zasačili vsakega osmega.

Drugače pa se je skoraj polovica že kdaj spogledovala na delovnem mestu (zanimivo je, da pri tem početju prednjačijo ženske z 58%). Nekateri so šli predaleč, saj se je kar tri četrtine žensk že kdaj počutilo nadlegovane na delovnem mestu (13% fizično, 87% verbalno). Na splošno podjetja ne prepovedujejo razmerij na delovnih mestih (82%), čeprav skoraj tretjina vprašanih razmerij na delovnem mestu ne podpira, bi jih pa vseeno v lastnem podjetju dovolilo kar 62%.

V raziskavi je sodelovalo nekoliko več žensk (65%), skupno obeh spolov nekaj čez 1500. Glavnina je v starostnem obdobju med 21 in 35 let s 5. ali 6. stopnjo izobrazbe. Največ jih prihaja iz ljubljanske regije (47%), sledijo Štajerci (28%) ter Primorci in Dolenci (oboji po 8%).

vir: MojeDelo.com

sorodni članki