| 

Uporabne informacije

Dohodnina 2009

Dohodnina 2009

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

Če bo davčni organ do 5. 2. 2010 prejel vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske, bo lahko s pridobljenimi podatki davčnemu zavezancu izdal korekten informativni izračun dohodnine. Temu zavezancu tako ne bo potrebno dajati ugovora zoper informativni izračun. Na ta način mu bo dohodnina za leto 2009 odmerjena veliko prej, kot sicer.

Če vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane omenjeni zavezanci ne bodo oddali pravočasno (do 5. 2. 2010), bo informativni izračun sestavljen na podlagi podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi do 31. 12. 2009 posredovali izplačevalci dohodkov. Zavezanci, ki se s takim informativnim izračunom ne bodo strinjali, bodo morali na davčni urad po prejemu informativnega izračuna poslati ugovor. Dohodnina jim bo tako odmerjena šele jeseni 2010.

Po izkušnjah iz preteklih let se vloga nanaša na okoli 180.000 zavezancev za dohodnino.

Obrazec vloge je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS. Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. 2010, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto 2009 ne bo mogel upoštevati.

vir: mojračunovodja.eu


 

sorodni članki