| 

Uporabne informacije

Kakšna je razlika med božičnico, 13. plačo in stimulacijo?

Kakšna je razlika med božičnico, 13. plačo in stimulacijo?

Božičnica, 13. plača ali nagrada za delovno uspešnost oz. stimulacija so izrazi za izplačila delavcem ob koncu leta. A ni samo od imena odvisno, kako bo izplačilo obdavčeno. Če gre za izplačilo, ki je dogovorjeno po pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi, je to enako plači, kar pomeni, da so plačani tudi vsi davki in prispevki, izplačani znesek pa se šteje v pokojninsko osnovo. Izplačilo stimulacije, ki izvira iz uspešnosti poslovanja gospodarske družbe, se smatra kot del plače, zato gre izplačilo tudi v pokojninsko osnovo oziroma M4, od tega se plačajo tudi vsi prispevki in dohodnina.

Če pa gre za izredni dogovor o izplačilu, je to drug prejemek iz delovnega razmerja, za katerega se plača akontacija dohodnine in se ne všteva v pokojninsko osnovo. Če ima torej podjetje v svojem pravilniku oziroma aktu opredeljeno izplačilo Božičnice oz. 13.plače, gre za termin Božičnica oz. 13.plača. V obeh primerih se plačajo vsi prispevki in dohodnina, vendar se izplačilo smatra za drug dohodek iz delovnega razmerja.

Neposredno po zakonu delodajalci niso zavezani izplačevati trinajste plače, saj zakon o delovnih razmerjih pravi le, da je poslovna uspešnost sestavni del plače, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Večina kolektivnih pogodb dejavnosti tako določa, da se o tem dogovarjata delodajalec in reprezentativni sindikat, praviloma na začetku leta ob sprejemanju poslovnega načrta. V nekaterih kolektivnih pogodbah dejavnosti ločujejo med trinajsto plačo - kot plačilom za poslovno uspešnost - in božičnico. Prvo tako prejmejo delavci za opravljeno delo v preteklem letu in jo dobijo izplačano v sorazmernem deležu, glede na to, koliko časa so v iztekajočem se letu delali. Božičnica pa je določena kot posebno darilo oziroma nagrada delodajalca in se v družbah, ki dobro poslujejo, izplačuje enako vsem, ki so na dan izplačila zaposleni pri delodajalcu; ta jo lahko izplača tudi v blagu.

vir: mojracunovodja.eu

sorodni članki