| 

Postal sem podjetnik

Kaj mora vsebovati račun in odbitek DDV-ja

Kaj mora vsebovati račun in odbitek DDV-ja

16.12.2009 ob 09:35

Odbitek davka na dodano vrednost (DDV) se lahko prizna le, če so izpolnjeni pogoji, predpisani z 62. in 63. členom Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS, številka 117/2006, 52/2007 in 33/2009 – ZDDV-1). Eden od pogojev je tudi prejem računa za opravljeno dobavo blaga ali storitev, ki pa mora biti izdan po pravilih, predpisanih v 81. do 84. členu ZDDV-1. Račun mora vsebovati podatke v skladu z 82. členom ZDDV-1. Le-ta določa obvezne podatke za račun, izdan osebi, ki je identificirana za namene DDV.

Obvezni podatki za račun izdan osebi, ki ima identifikacijsko številko za namene DDV, so naslednji:
• podatki o izdajatelju: ime, naslov, identifikacijska številka za namene DDV, pod katero je izdajatelj dobavil blago ali storitev,
• podatki o prejemniku: ime, naslov, identifikacijska številka za namene DDV (le v primeru, če je kupec dolžan obračunati DDV),
• podatki o listini: datum izdaje računa, zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa,
• podatki o dobavi: datum dobave ali datum, ko je bila storitev opravljena ali končana, datum prejema predplačila, če se lahko določi in je različen od dneva izdaje računa,
• podatki o prodaji: vrsta dobavljenega blaga oziroma opravljenih storitev, količina dobavljenega blaga oziroma opravljenih storitev, cena na enoto brez DDV, kakršnakoli znižanja cen ali popusti, ki niso vključeni v ceno na enoto, stopnja DDV, davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, znesek DDV, klavzula o oprostitvi DDV, če zavezanec opravlja oproščen promet blaga ali storitev.
Noben od naštetih členov ZDDV-1 ne zahteva, da je račun podpisan. Direktiva Sveta 2006/112/ES pa v 229. členu izrecno določa, da države članice ne zahtevajo obveznega podpisovanja računov. Vendar pa je po Slovenskih računovodskih standardih 2006, in sicer po določilih SRS 21, račun knjigovodska listina in mora tako izpolnjevati tudi pogoje po tem standardu. SRS 21.8 določa, da morajo biti »knjigovodske listine, prejete od drugih pravnih in fizičnih oseb, opremljene s podpisi odgovornih fizičnih oseb«. SRS 21.1 pa predpisuje, da morajo »knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno«. Tako je lahko račun, četudi brez podatkov, ki so obvezni po drugem predpisu ali le priporočljivi, podlaga za priznavanje odbitka DDV le, če gre za verodostojno knjigovodsko listino, torej je listini verjeti.
 

vir: gzs.si


 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od -3 do 4 °C

Sreda
od -5 do 2 °C

Četrtek
od -4 do 3 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat