| 

Postal sem podjetnik

Vloga vodstva pri spodbujanju inovativnosti zaposlenih

Vloga vodstva pri spodbujanju inovativnosti zaposlenih

17.12.2009 ob 11:36

Spremembe se na trgu dogajajo hitreje, kot se nekatera podjetja lahko prilagodijo. Uspešna podjetja v spremembah vidijo predvsem nove priložnosti za rast in ne ovir.

V podjetjih, kjer spodbujajo inovativnost v poslovnih procesih, ustvarjajo dodano vrednost tako pri svojih izdelkih/storitvah kot tudi zaposlenih. Tržnim zakonitostim je potrebno prilagoditi poslovne procese in razumeti, kako pomembna je inovativnost kot temeljna vrednota vseh zaposlenih. Pri tem mora biti izpolnjen prvi pogoj, in sicer da podjetje vodi inovativni menedžment, ki razume, da so zaposleni za podjetje neprecenljiv vir ustvarjalnosti. Na podlagi tega se zgradi zaupanje in šele takrat teorija zaživi v praksi podjetja. V inovativnih podjetjih nenehno izboljšujejo in optimizirajo celoten poslovni proces s hitrim uvajanjem izboljšav na učinkovit način. V najširšem pomenu je inovativnost način razmišljanja vseh zaposlenih v podjetju, pri čemer mora biti vodstvo podjetja najboljši primer zaposlenim, saj ljudje verjamejo samo v tisto, v kar so prepričani.

Inovativni menedžment je softver inovativnosti
Mnogim inovativnost pomeni sinonim za tehnološki napredek podjetja, vendar ima širše dimenzije. Gre predvsem za miselnost o novih pristopih. Pri uvajanju novosti, ki spodbujajo prilagodljivost, hitrejšo odzivnost in ustvarjalnost, ima vodstvo podjetja izjemno pomembno vlogo. Inovativni menedžment uvaja novosti – z namenom izboljšav na vseh ravneh in področjih – predvsem z iskanjem tržnih niš ter ustvarjanjem ustreznih pogojev znotraj podjetja kot tudi v njegovem okolju. Boljše optimiziranje, obvladovanje procesov, uvajanje sodobnih znanj in tehnologij za nove izdelke/storitve je potrebno najprej približati zaposlenim in jim postaviti konkretne, razumljive in dosegljive cilje. Pri tem je bistveno, da zna vodstvo podjetja razložiti, zakaj je pomembno, da vsak posameznik s svojo ustvarjalnostjo prispeva k inovativnosti vseh in tako posledično tudi podjetja. Le tako lahko vodstvo spodbuja zaposlene k razmišljanju o novih možnostih in načinih za izboljšanje dela, saj drugače ni možno doseči zahtevanih ciljev. Inovativni menedžment uspešno povezuje vsa področja poslovnega procesa, pri čemer so načini za spodbujanje inovativnosti zaposlenih v prvi vrsti pogojeni z razumevanjem njihove pomembnosti.

Kultura inovativnega podjetja
V Sloveniji je kar nekaj podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki so v panogah, v katerih poslujejo med vodilnimi. V teh podjetjih se vodstvo zaveda, da sta znanje in ustvarjalnost njihovih zaposlenih najpomembnejša. Pri tem zaradi ustrezne notranje organiziranosti lahko uvajajo nova znanja tako pri delu vsakega posameznika kot pri vodenju ljudi. Potencial vsakega posameznika se v ustreznem okolju in z ustrezno spodbudo lahko razvije v izjemne dosežke, ki imajo kumulativne učinke. Pomembno je, da se zaposlenim prizna pomen njihovega dela pri doseganju skupnih ciljev, predvsem pa morajo verjeti, da so spremembe dobrodošle za vse. Pri tem je ključno, da besede vodijo k dejanjem in ne samo k arhiviranju zapisnikov. Odstranjene morajo biti vse ovire, ki bi kakor koli zavirale inovativnost zaposlenih ob hkratni možnosti prevzemanja tveganja ter strpnosti do napak, iz katerih pa se je seveda potrebno nekaj naučiti. Tu imajo konkurenčno prednost zopet tisti, tako podjetja kot posamezniki, ki to razumejo in sprejemajo kot del procesa rasti. Za strateško usmerjenost podjetja v kulturo, ki temelji na spodbudnem odnosu do inovativnosti s poudarkom na kadrovskem področju, so ključni predvsem naslednji dejavniki: razumljivi cilji, ki jih zaposleni sprejmejo kot svoje lastne, ustrezna notranja organiziranost, učinkovito komuniciranje, timsko delo, ustrezen prenos znanja, kompetence zaposlenih in ne nazadnje spodbudni način nagrajevanja. Sistem predlaganja idej mora biti enostaven, ocenjevanje in uvajanje idej morata potekati hitro ter učinkovito, pa tudi podajanje povratnih informacij.

vir:mojedelo.com
 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Nedelja
od 0 do 3 °C

Ponedeljek
od -3 do 4 °C

Torek
od -3 do 2 °C

Sreda
od -2 do 2 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat