| 

Uporabne informacije

Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec zaposli delavca, ki je že zaposlen s polnim delovnim časom?

Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec zaposli delavca, ki je že zaposlen s polnim delovnim časom?

Gre za možnost dopolnilne zaposlitve za najdalj petino polnega delovnega časa. Zakon te primere posebej omejuje, tako, da so te možnosti predvidene za dejavnosti vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del ter v primerih, ko gre za deficitaren poklic, kar ugotovi Zavod za zaposlovanje. Delavca lahko delodajalec iz omenjenih dejavnosti zaposli le ob soglasju matičnega delodajalca, kjer je delavec zaposlen, zaposlitev pa je lahko za nedoločen čas in za poln delovni čas ali krajši od polnega. Če je taka pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, preneha z iztekom časa, sicer pa v primeru, ko matični delodajalec odtegne soglasje za dopolnilno delo ali ko delavec da odpoved ali ko se delavec in dopolnilni delodajalec tako sporazumeta. Pri ureditvi v pogodbi o zaposlitvi je potrebno upoštevati, da se z delodajalcema uredijo tudi poenoteni načini koriščenja letnega dopusta, siceršnjega razporeda delovnega časa in druga vprašanja. Problematiko ureja 146. čl. Zakona o delovnih razmerjih (UL RS 42/02, 103/07).

vir: GZS
 

sorodni članki