| 

Uporabne informacije

Zakaj Avstrija

Zakaj Avstrija

Avstrija se je z vzhodno širitvijo Evropske unije tudi politično in gospodarsko pomaknila v središče Evrope. In prav ta naša sosednja država ima največ izkušenj s poslovanjem na rastočih trgih vzhodne Evrope. Iz nje več kot tisoč mednarodnih podjetij koordinira svoje vzhodne posle.

Avstrija je ena bogatejših in razvitejših evropskih držav. Njen BDP na prebivalca je leta 2008 znašal 33.830 evrov, medtem ko je v Nemčiji istega leta znašal 30.119 evrov in v Sloveniji 18.367 evrov.

Avstrijci so izvozno usmerjeni

Ker je avstrijski trg sorazmerno majhen, je avstrijsko gospodarstvo izvozno usmerjeno. Zadnjih nekaj let je izvoz strmo naraščal, leta 2005 je znašal 117,2 milijarde evrov in dosegel 166 milijard v letu 2008. Prav tako je naraščala tudi uvozna moč, saj se je od leta 2005 uvoz povečal za 37,4 milijarde in je v letu 2008 znašal 151,2 milijarde evrov. Na prvem mestu med najpomembnejšimi izvoznimi partnericami v letu 2008 je bila Nemčija (21 odstotkov celotnega avstrijskega izvoza), sledile so ji Italija (šest odstotkov), ZDA (3,1 odstotka) in Švica (2,7 odstotka). Nemčija je na prvem mestu tudi med državami, iz katerih je Avstrija največ uvozila, in sicer znaša vrednost uvoza iz Nemčije kar 31,9 odstotka, druge pomembnejše uvozne partnerice pa so Italija (5,4 odstotka), Švica (3,3 odstotka) in Francija (2,4 odstotka). Med najpomembnejše avstrijske uvozne in izvozne postavke sodijo stroji in vozila, proizvodni artikli in drugi končni izdelki.

Rekordna rast zaposlovanja

Avstrija je bila v zadnjih nekaj letih priča tudi rekordni rasti zaposlovanja, saj se je brezposelnost, ki je leta 2005 znašala 5,2 odstotka, zmanjšala na 3,8 odstotka v letu 2008. Vendar pa je trenutna svetovna gospodarska kriza tudi Avstrijo privedla v recesijo. V prvih štirih mesecih 2009 je zaznala upad industrijske proizvodnje, predviden pa je tudi štiriodstoten upad gospodarske rasti.


Gospodarski odnosi med državama

Avstrija, visoko industrializirana država, v kateri storitve ustvarijo 67,4 odstotka celotnega BDP, industrija in gradbeništvo pa 30,6 odstotka, je tretji najpomembnejši uvozni in četrti najpomembnejši izvozni partner Slovenije. Naša država je na 12. mestu njenih izvoznih partneric, pred Nizozemsko, Kitajsko, Japonsko in Belgijo. V Sloveniji je Avstrija na prvem mestu po vrednosti tujih neposrednih naložb. Konec leta 2007 so avstrijske naložbe v Sloveniji znašale 4.325,9 milijona evrov oziroma 44,8 odstotka vseh neposrednih naložb, sledila pa ji je Švica z 11 odstotki. Več kot polovica vseh avstrijskih naložb je namenjena finančnemu posredovanju, drugim poslovnim dejavnostim, poslovanju z nepremičninami, popravilom in trgovanju z motornimi vozili ter gorivi. Slovenija je lani iz Avstrije uvozila za 2.824 milijonov evrov blaga, kar je 133 milijonov evrov več kot leto prej. Slovenski izvoz v Avstrijo je leta 2008 znašal 1.553,6 milijona evrov ali 40,6 milijona evrov več kot leta 2007. Največje postavke v slovenskem izvozu v Avstrijo lani so bili kotli, stroji in mehanske naprave, vozila ter njihovi deli, mineralna goriva in olja, pohištvo in montažne zgradbe ter izdelki iz železa in jekla. Med uvoženimi proizvodi pa so prevladovali jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, električni stroji, železo in jeklo, mineralna goriva in vozila.

Zakaj je Avstrija zanimiva za nas?

Avstrija je za Slovenijo zanimiva predvsem zaradi svoje bližine, zaradi visokokakovostne prometne in telekomunikacijske infrastrukture, ki omogoča hiter prevoz blaga in prenos informacij, ter zato, ker z znižanjem davka na dohodke pravnih oseb na 25 odstotkov sodi med najbolj do podjetij prijaznih evropskih držav. Dodatno prednost pa zagotovo pomeni tudi privlačno skupinsko obdavčevanje v Evropi in odsotnost obrtnega davka in davka na premoženje.
 

vir:gzs.si

sorodni članki