| 

Uporabne informacije

Pozor! Za nekatere storitve s 1.1.2010 nižja 8,5 % stopnja DDV

Pozor! Za nekatere storitve s 1.1.2010 nižja 8,5 % stopnja DDV

Dne 30.10.2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 85/09, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B, s katerim se od 1.1.2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost.
Ena izmed najpomembnejših sprememb in dopolnitev je tudi nižja stopnja DDV (povzetek iz Zakona):
Za nekatere kategorije blaga in storitev, se uvaja nižja 8,5% stopnja DDV in sicer: dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih, čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev, manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo), storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele in invalide), frizerske storitve in dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja. Po nižji stopnji DDV bodo obdavčena tudi biotična sredstva za varstvo rastlin.

vir: mojračunovodja

sorodni članki