| 

Uporabne informacije

Poiščite reševalca problemov

Poiščite reševalca problemov

Poslovanje je vedno povezano s problemi. Ne glede na to, ali poslujete dobro ali slabo, problemi ostajajo. Klasični šolski sistem izobraževanja nas je sicer učil, da navadno obstajata le »pravilen« in »napačen« odgovor na problem. Žal je v poslovnem svetu neznank več, zato so za reševanje poslovnih problemov potrebne celovitejše sposobnosti in veščine, saj je vedno možnih več rešitev.

In te težave se nalagajo, dodatno zagato pa lahko naredi še napačno izbrani kandidat. Izbira napačnega kandidata vas lahko veliko stane, ne samo, da lahko naredi napako pri delu in poslovno škodo, temveč z njim izgubljate vaš dragoceni čas: potrebno ga je uvesti v delo, mu razložiti procese, spoznati se mora z delovnim okoljem in cilji podjetja. Prav tako ste zanj porabili čas kadrovanja. In ob ugotovitvi, da je izbrani napačen, morate ponoviti postopek iskanja novega, primernejšega kandidata. Problemi in stroški.

Torej, kandidat, ki ga iščete, mora biti tisti, ki bo rešil problem prostega delovnega mesta v vašem podjetju. To mora biti oseba, ki bo s svojim delom rešila problem in ne sproducirala novih! In kako najdemo to osebo?

Sedem korakov za odkritje uspešnega reševalca problemov

Pri merjenju kandidatovih sposobnosti reševanja problemov si lahko pomagate s postopkom sedmih korakov. Kandidat naj vam opiše resničen primer reševanja nekega problema v svojem preteklem delu. S svojim odgovorom naj dokaže naslednje sposobnosti:

1. Določanje problema: Je kandidat prepoznal, kaj je šlo narobe, in pri tem vključil tako vzrok kot posledico problema?
2. Določanje rešitve: Je kandidat predstavil izid, ki ga je želel doseči kot rezultat reševanja problema?
3. Ustvarjanje alternative: Koliko možnih rešitev problema je kandidat oblikoval? Se te rešitve močno razlikujejo glede na kakovost? Obstaja bistvena razlika med stroški, ki so povezani z vsako idejo? To je področje, na katerem kandidati lahko prikažejo svojo ustvarjalnost in izvirnost pri reševanju problemov.
4. Razvijanje načrta akcije: Je kandidat sposoben predstaviti podroben načrt akcije? Večina akcijskih načrtov za zapletene probleme je sestavljena iz več korakov v nekem določenem obdobju. Temeljiti reševalci problemov, ki zaznajo tudi podrobnosti, so ponavadi bolj učinkoviti kot tisti, ki zgolj posplošujejo.
5. Popravljanje napak v načrtu: To je področje, kjer lahko kandidati dokažejo svojo sposobnost nadziranja poteka akcije in sprotnega zaznavanja ter popravljanja napak. Katere napake je kandidat zaznal? Kako je ugotavljal, da bo načrt deloval?
6. Posredovanje načrta za reševanje problema: Posredovanje podatkov pravim ljudem v pravem trenutku je ključnega pomena za uspeh. Je kandidat izrazil, kateri posamezniki ali skupine so čutili uspeh njegovega akcijskega načrta? Na koga se je zanašal in komu je moral pravočasno poročati o dejanjih? Najbolj učinkoviti menedžerji so tisti, ki so sposobni izkoristiti svoj čas in talent tako, da izvedejo rešitve s pomočjo drugih.
7. Opredmetenje: Je kandidat povedal, kdo je sprejel načrt in nadziral njegovo uresničenje? Kdo je bil zadolžen za vsak del rešitve? Ali je bila rešitev prava? Je prinesla želene učinke? Je bil kandidat za to pohvaljen?

Razmišljajte kot majhen otrok. Od kandidata zahtevajte dodatna pojasnila o vsem, kar pove. Če ne boste trdovratni med razgovorom, boste pozneje lahko plačali visoko ceno zaradi izbire napačnega človeka.

Kandidatovo reševanje preteklih problemov vam lahko veliko pove o tem, kako bo rešil probleme v prihodnosti. Ljudje se spreminjamo in dozorevamo, učimo se na napakah! Tisti, ki so danes med najbolj uspešnimi in sposobnimi, so v preteklosti delali večje napake, iz katerih so se lahko veliko naučili.

Menedžerji, ki ne razumejo dejanske narave svojih poslovnih problemov, imajo težave z zaposlovanjem ljudi, ki jih lahko rešujejo.

Ekipa Mojedelo.com
 

sorodni članki