| 

Poslovne priložnosti

Kaj mora podjetnik vedeti o marketingu?

Kaj mora podjetnik vedeti o marketingu?

Marketing lahko primerjamo z nogometom - na domačem fotelju smo vsi strokovnjaki, vidimo vse napake, predvidimo vse poteze. Na igrišču pa je seveda zgodba popolnoma drugačna - igrišče je preveliko in zato nepregledno, vseh igralcev niti ne vidimo, na vsako našo napako pa preži nasprotna ekipa, konkurenca.
Podobno se dogaja tudi v svetu marketinga, ko se odločimo speljati tisto prvo akcijo. Takrat ugotovimo, da stvar le ni teko enostavna in očitna. Če se akcije lotimo nepripravljeni in s premalo znanja, se v najslabšem primeru zgodi, da na izdelek ni odziva, denar za izdelavo in izpeljavo akcije pa smo praktično vrgli stran. Druga možnost je, da za izpeljavo akcije najamemo profesionalce. Kar seveda stane, poveča pa učinke in odzivnost.

Kaj je marketing?

Marketing je akcija. Akcija za pridobivanje strank, za povečanje prodaje, za izboljšanje prepoznavnosti podjetja, njegovih izdelkov in storitev ... V marketingu vedno zmagujejo tisti z najbolj prodornimi in učinkovitimi idejami, tisti drznejši, a tudi bolj usposobljeni. Razmišljajte v smeri konkretne akcije, z uporabo sodobnih, inovativnih marketinških prijemov.

Namen marketinga je pritegniti pozornost bodisi na izdelke bodisi na storitve podjetja. Marketing je splet aktivnosti, ki jih izvaja tako podjetje, kot njegovi zaposleni, sploh v malem podjetju, kjer so praktično vsi zaposleni tržniki. Ne glede na njihovo delovno mesto, vsi lahko pripomorejo k uspehu akcije. Marketing je torej vse, kar podjetnik na trgu počne - od izgleda vseh dokumentov, računov, zapisnikov, celotna poslovna korespondenca do stikov s kupci, dobavitelji, partnerji, potencialnimi zaposlenimi, novinarji, politiki. Podjetnik pa je tisti, ki mora svojim zaposlenim predstaviti njihovo vlogo v marketinških aktivnostih podjetja, kako se morajo obnašati in predvsem kakšen cilj želi podjetnik na tgu doseči. Le tako bo lahko vsak člen podjetja lahko pravilno odigral svojo vlogo. 

Ugled in prepoznavnost podjetja je potrebno sistematično graditi, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo podoba na trgu popolnoma drugačna od vaših želja in načrtov.

Cilj vsakega marketiga je dolgoročno povečanje prodaje, so pa razlike pri marketingu malih in velikih podjetij. Za malo podjetje predstavlja prvi izziv vzpostavitev stika s potencialnimi kupci na čimbolj neposreden in učinkovit način, po možnosti po čim nižji ceni. Marketing velikih podjetij, oziroma podjetij ki tržijo proizvode za široko rabo, je ponavadi bolj razpršen, medtem ko je za mala podjetja najbolj učinkovito bolj neposredno in prodorno doseganje točno določenih ciljev.

Kaj ni marketing?

Marketing nikakor ni laganje, manipuliranje, obljubljanje gradov v oblakih, samo, da bi prepričali kupca k nakupu. Pa čeprav samo enkrat in nikoli več. Če poznate vsaj en "čudežni izdelek", ki se ni obnesel tako dobro kot v tv ali časopisnem oglasu, se boste strinjali, da so nezadovoljni kupci najboljša antireklama izdelka, storitve lai kar na sploh podjetja, ki jih je opeharilo.

Pa še tole...

Poleg vsega naštetega je pomembno tudi dejstvo, da ob poplavi oglasov tako v poštnih nabiralnikih, na televiziji, radiu, internetu, da do oglasov samih postajajo ljudje vedno bolj selektivni. Oglase preprosto spregledami, preslišimo, ugasnemo. To ugotavljao tudi oglaševalci, primer so oglasi na tv, ko se po odjavi oglasnih sporočil vseeno pojavi še kakšen , drago plačan oglas. Kupce je potrebno pritegniti tako z obliko, kot z vsebino, oglas jim mora vzpodbuditi zanimanje in jim tudi ponuditi neko korist. Le tako se bodo iz množice oglasnih sporočil odločili zavrteti ravno vašo telefonsko številko.

Tina P.
Vir: revija Obrtnik, arhiv avtorja

sorodni članki