| 

Postal sem podjetnik

Drastično povečanje prispevkov za dopolnilno dejavnost

Drastično povečanje prispevkov za dopolnilno dejavnost

S februarjem 2009 so se nepričakovano ter brez obrazložitve drastično povečali prispevki za samostojne podjetnike, ki svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost. Spremembe se nanašajo predvsem na študente ter tiste, ki niso zaposleni za polni delovni čas.

S 14. februarjem 2009 so se zaradi spremembe zavarovalnih podlag znatno povečali pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki niso zaposleni za polni delovni čas oziroma za tiste s statusom študenta. Gre za nenapovedano in nepričakovano povečanje, ki je prav gotovo veliko breme za študente s statusom samostojnega podjetnika in tiste, ki niso zaposleni za polni delovni čas.
Prispevki po novem namreč namesto nekdanjih 30,16 evrov znašajo 133,15 evrov. Gre za več kot štirikratno povečanje, kar je za mlade podjetnike, torej tiste, ki so prihodnost podjetništva v Sloveniji, zelo velik zalogaj.

V Zavodu mladi podjetnik, kot osrednji organizaciji za podporo podjetništva med mladimi, so zaradi novih prispevkov zelo zaskrbljeni za prihodnost podjetništva v Sloveniji. Odzivi mladih podjetnikov so namreč zaskrbljujoči. Zabeležili so že nekaj napovedi, da bodo posamezniki zaradi povečanja prispevkov prenehali z opravljanjem dopolnilne dejavnosti, veliko pa jih o tem razmišlja.

Slovenija v svetu velja za eno izmed davčno najbolj obremenjenih držav. Zadnje povišanje prispevkov, ki je usmerjeno v eno izmed najbolj šibkih socialnih skupin, to dejstvo samo še potrjuje. Mala in srednje velika podjetja so bistvena za zdravo evropsko gospodarstvo. V Evropi je tovrstnih podjetij 23 milijonov, kar pomeni 98 % vseh evropskih podjetij. V nekaterih panogah mala podjetja prispevajo do 80 % delovnih mest, kar pomeni, da je dobro poslovanje malih in srednje velikih podjetij bistveno za prihodnost gospodarstva Evropske unije, hkrati pa tudi Slovenije.

Vir: Zavod Mladi podjetnik, www.mladipodjetnik.si
 

sorodni članki