| 

Uporabne informacije

Lojalnost zaposlenih

Lojalnost zaposlenih

Lojalnost zaposlenih se zdi ena od lastnosti, ki jo delodajalci vedno težje najdejo. V preteklosti so zaposleni verjeli, da bodo lahko célo življenje delali v istem podjetju, vse do srečne upokojitve. V začetku devetdesetih so se te sanje razblinile, zato se je pri zaposlenih spremenil občutek o varnosti dela in lojalnosti do zaposlovalca.

Kaj želijo zaposleni?
Želijo zadovoljstvo pri delu in z delom. Če je zadovoljstvo večje, manj razmišljajo o novem delovnem mestu. Delavci gradijo svojo lojalnost na podlagi tega, kako jih podjetje ceni. Če čutijo, da podjetje skrbi za zaposlene, uporablja poštena merila pri delu, ceni njihove ideje in jim omogoča priložnosti za razvoj in rast, bodo podjetju bolj vdani.

Dobri delavci so danes konkurenčna prednost uspešnih podjetij. Izredno težko je zaposliti dobrega in koristnega delavca. Tak postane šele, ko je nekaj časa v podjetju in razume potek njegovega poslovanja. Podjetje, ki hoče biti uspešno, mora obdržati in razvijati svoje sodelavce.

Kako ohraniti ali izboljšati lojalnost zaposlenih?

- Pošteno plačilo
Denar načeloma ni vedno najpomembnejši dejavnik pri zaposlenih, a brez njega ne gre. Splošno pravilo je, da morate zaposlenim zagotoviti najmanj konkurenčno plačo glede na delo, ki ga opravljajo. Morali jim boste ponuditi vsaj toliko, kot bi za svoje delo dobili drugje, z bonusi za dobro opravljeno delo pa boste še povečali učinkovitost njihovega dela.

- Nagrajevanje dobro opravljenega dela z denarnimi in nedenarnimi priznanji
Dobri delavci pričakujejo, da opazite, kdaj svoje delo izvrstno opravijo. Želijo si pohval, priznanj in nagrad.

- Usposabljanje
Dobri delavci želijo nenehno izpopolnjevati svoje znanje in veščine. Iščejo delodajalce, ki so jim pripravljeni omogočiti redno usposabljanje in izobraževanje. Podjetja, ki bodo zavestno povečevala tržno vrednost svojih zaposlenih, bodo obdržala svoje delavce.

- Povečanje zaupanja v vodstvo
Zaposleni hočejo čutiti, da njihovi vodje vedo, kam gredo, in da jim je »varno« slediti.

- Zagotavljanje stabilnosti podjetja, delovnih mest, priložnosti za napredovanje
Stabilnost delovnega mesta je vse. V raziskavi Mojega Dela sta 602 informatika javno upravo izbralo za 6. najbolj privlačnega zaposlovalca. Sklepamo, da ne le zaradi izzivalnega delovnega mesta.

Mladi, sposobni delavci pogosto razmišljajo: »Zakaj bi ostal v nekem podjetju, če mi ne more zagotoviti stabilne zaposlitve?« Če jim boste pomagali načrtovati njihovo kariero in jim ponudili možnost za napredovanje, jim boste dokazali, da nanje računate dolgoročno.

- Izboljšanje delovnih pogojev, kulture in vzdušja v podjetju
Vsaj toliko kot plača je pomembno delovno okolje podjetja. Dober delavec od delodajalca pričakuje, da neprestano izboljšuje delovne pogoje. V podjetju mora do zaposlenih in med zaposlenimi vladati pošten odnos. Delo v prijetnem vzdušju, kjer kanček zabave ni prepovedan, zaposlene navdušuje in ohranja visoko delovno moralo ter s tem boljšo produktivnost.

- Redno seznanjanje zaposlenih z dogajanjem v podjetju
Redni poslovni sestanki ali direktorjeva periodična e-sporočila so odlična priložnost za posredovanje podatkov zaposlenim, saj omogočajo izboljšave in reševanje stvari, še preden te postanejo problematične. Dobri zaposleni hočejo biti redno seznanjeni z vsemi pomembnimi podatki v zvezi s podjetjem in s svojim delom. Lojalnost začne strmo padati, če zaposleni dobijo občutek, da vodstvo stvari prikriva ali deluje »za hrbtom«.

Torej, zaposleni bodo nevede krepili svojo lojalnost do delodajalcev, v kolikor jim bodo tudi oni vračali dovolj pozornosti. Vzajemen odnos se gradi na podlagi razmerja dajanje-prejemanje, tudi v nematerialnih vidikih.
V času gospodarske krize je zaposlene potrebno dodatno motivirati, jih seznaniti z dogajanjem v podjetju in delovati po svojih najboljših močeh. Ko boste naredili korak naprej proti svojim zaposlenim in jim povedali, da jih cenite, bodo tudi oni naredili korak proti Vam in storili kakšno delo, ki ga v slabem delovnem okolju ne bi.
 

vir:mojedelo.com

sorodni članki