| 

Posel in moda

Si ustvarja vodja boljši image tudi s svojo zunanjo podobo?

Si ustvarja vodja boljši image tudi s svojo zunanjo podobo?

Obleka naredi človeka, z njo zunanjemu svetu vedno nekaj sporoča. Urejen vodja se zagotovo počuti bolj suvereno. S svojim zunanjim izgledom pa vpliva tudi na sodelavce in soustvarja kulturo urejenosti zaposlenih znotraj podjetja in navzven.

Kadar so zaposlenim predpisane delovne obleke, dilem ni, sicer pa so lahko zelo pogoste, še posebno, če v podjetju ni oblikovan kodeks zunanje urejenosti ali so podane vsaj smernice. Seveda je odvisno od panoge in lokacije, vendar je urejen videz vedno pravilo. Tako morda v trgovskem podjetju s športno opremo kravata direktorja ni tako nujna kot pri direktorju banke. Podoba vodje je prepričljiva, če je zgrajena na njegovih osebnostnih lastnostih. Za image vodje je pomembna tudi njegova psihofizična kondicija, ki vpliva na njegov videz, sposobnosti in vedenje. Iz načina preživljanja njegovega prostega časa in izbora vrste športa, lahko precej razberemo o njegovih značajskih karakteristikah. Igralci košarke in nogometa so verjetno bolj timsko naravnani ljudje kot tenisači. Alpinisti in jadralni padalci bolj ljubijo tveganja kot hribolazniki ali nabiralci gob. Ljubitelji umetnosti in kulture znajo videti svet v širših okvirih, so tolerantni in taktni v komuniciranju.

Seveda veljajo te trditve le takrat, kadar je vodja iskren ljubitelj teh dejavnosti in niso le stvar imaga, ki bi si ga želel ustvariti.

Vir: Priročnik Direktor ZEN Vodenja založbe Verlag Dashöfer, d.o.o.

sorodni članki