| 

Uporabne informacije

Evropski parlament z veliko večino podprl Akt za mala podjetja

Evropski parlament z veliko večino podprl Akt za mala podjetja

Evropski parlament je marca z veliko večino glasov podprl "Akt za mala podjetja", ki ga je Evropska Komisija v sodelovanju z državami članicami objavila v juniju 2008. Pri pripravi Akta je sodelovala tudi GZS.

Dokument je izrednega pomena za delo na področju oblikovanja podjetniške politike, tako na ravni EU kot na ravni držav članic. V EU je aktivnih preko 23 milijonov malih in srednjih podjetij, ki se srečujejo s podobnimi problemi: administrativne ovire (Komisija si prizadeva le-te zmanjšati za 25 %), težave pri iskanju ugodnih virov financiranja, premalo usposobljena oziroma izobražena delovna sila, premalo izkoriščene priložnosti na enotnem trgu, zamude pri plačilih, previsoke davčne obremenitve, itd.

Komisija v SBA predlaga aktivno partnerstvo med EU in državami članicami ter 10 principov (načel) delovanja, ki naj bi usmerjali izvajanje podjetniške politike:

1. Ustvariti okolje, v katere bodo podjetniki in družinska podjetja lahko uspevali in kjer bo podjetništvo nagrajeno.
2. Zagotoviti, da bodo pošteni podjetniki v stečaju kmalu dobili novo priložnost.
3. Sestaviti pravila v skladu z načelom »Najprej pomisli na male«.
4. Doseči, da se bodo javne uprave odzivale na potrebe MSP.
5. Prilagoditi orodja javne politike potrebam MSP; olajšati sodelovanje MSP pri javnih naročilih in boljši izrabi državnih pomoči za MSP.
6. Olajšati dostop MSP do financiranja ter razviti pravno in poslovno okolje, ki bo podpiralo pravočasno plačevanje v gospodarskem poslovanju.
7. Pomagati MSP, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg.
8. Spodbujati nadgradnjo spretnosti in znanj v MSP in vse oblike inovacij.
9. Omogočiti MSP, da bodo izzive okolja spremenila v priložnosti.
10. Spodbuditi in podpreti MSP, da bodo izkoristila prednosti rasti trgov (internacionalizacija MSP).

O vsebini Akta je bil dosežen vsesplošni konsenz med članicami; žal pa ni pravno
zavezujoč dokument za države članice, zato bo od njih samih odvisna njegova dejanska realizacija.

Evropski parlament je ob potrditvi Akta za mala podjetja sprejel tudi Resolucijo v 91 točkah, ki dopolnjuje sam Akt.

Podrobnosti so na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta

vir:gzs.si

sorodni članki