| 

Postal sem podjetnik

Podjetniki, kam po denar?

Podjetniki, kam po denar?

26.03.2009 ob 07:38

Koliko sredstev državne ustanove ponujajo podjetjem in pod kakšnimi pogoji? Informacije o razpoložljivih razpisih in državni pomoči ob finančni krizi so še vedno preveč razdrobljene.

Odprti razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ima zdaj odprte tri razpise v skupni vrednosti 46 milijonov evrov. Vsi so namenjeni mikro ter malim in srednjim podjetjem (MSP).

Prek razpisa, objavljenega 6. marca, ponujajo jamstva za bančna investicijska posojila s subvencioniranjem obrestne mere. SPS jamči za 60 do 80 odstotkov vrednosti posojila. Skupaj bo za jamstva namenil devet milijonov evrov, za subvencioniranje obrestne mere pa še 1,1 milijona. Letos je prvič v okviru tega razpisa mogoče dobiti tudi jamstva za posojila za obratna sredstva. Prvi rok za predložitev vlog je 20. marec, drugi pa 10. april. Takoj, ko bo sprejet rebalans državnega proračuna, bo SPS podjetnikom dal na voljo še 43 milijonov evrov, za subvencije obrestne mere pa še 7,6 milijona.

SPS ponuja tudi za dva milijona evrov subvencij za zagon podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih. Vloge je treba oddati do vključno 20. marca.

Do 24. aprila je na voljo tudi 35 milijonov evrov subvencij za nakup nove tehnološke opreme v malih in srednjih podjetjih. Subvencije so namenjene od 30- do 50-odstotnemu subvencioniranju stroškov začetnih naložb MSP, povezanih z ustanovitvijo novega ali s širitvijo starega podjetja ali dejavnosti. Podrobnosti o vseh razpisih so na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Načrtovani projekti SPS

Na SPS napovedujejo tudi objavo razpisa za pogarancije za regionalne garancijske sheme. Z njim bo na voljo še milijon evrov.

Kdaj bodo objavili razpis za subvencije za turistično infrastrukturo, ki čaka na odločitev o združitvi z razpisom ministrstva za gospodarstvo, še ne vedo. Kolikšna bo vsota razpisanih sredstev, prav tako ni znano.

Bo pa zagotovo še letos začela delovati tudi Prva, družba tveganega kapitala, ki je v stoodstotni lasti SPS. Na voljo bo imela 35 milijonov evrov. Posamezno podjetje bo lahko dobilo 1,5 milijona evrov, poleg lastnih sredstev pa bo moralo najti tudi zunanjega zasebnega vlagatelja, ki bo vložil najmanj 30 odstotkov naložbene vsote. Prva bo z vložkom postala solastnica podjetja. Direktorica SPS Maja Tomanič Vidovič pričakuje, da bo v drugi polovici leta izpeljana prva naložba. Evropska unija je shemo že potrdila, evropski sklad za regionalni razvoj je prispeval denar, pogodbo pa mora potrditi še plačilni organ, to je ministrstvo za finance.

Državna SID banka

SID banka ne deluje po načelu javnih razpisov - poslovanje podjetij sofinancira ali refinancira s posojili, ki jih podjetjem posreduje prek poslovnih bank. Trenutno je na voljo še del od 474 milijonov evrov sredstev, ki jih je SID namenila za financiranje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in oseb javnega prava. S temi sredstvi se lahko sofinancira do 80 odstotkov naložbe in obratnih sredstev prosilcev; posojila, ki so na voljo prek 14 poslovnih bank (našteta na www.sid.si), imajo lahko obrestno mero največ šestmesečni EURIBOR plus tri odstotne točke in polletni moratorij na odplačilo glavnice.

SID banka je od novembra lani podjetjem prek bank namenila skupaj 674 milijonov evrov, poleg omenjenih 474 milijonov še 100 milijonov evrov za financiranje rednega poslovanja malih in srednjih podjetij (MSP) ter 100 milijonov evrov za financiranje priprave in izvajanje mednarodnih gospodarskih poslov. Za nova sredstva se SID banka o možnostih zadolževanja že pogovarja z EIB (380 milijonov evrov) in z drugimi tujimi finančnimi institucijami, so navedli. Podrobnosti na voljo na spletni strani: www.sid.si.

Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA)

Trenutno sprejemajo vloge le za en razpis za nepovratna sredstva za skupne razvojno-investicijske projekte vsaj dveh gospodarskih družb (RIP 2009). Na voljo je 50 milijonov evrov. Vrednost subvencioniranja posameznega projekta je od milijona do 3,125 milijona evrov. Podjetja se lahko na razpis prijavijo do 16. aprila.

Od 29. junija do 28. avgusta pa se bodo podjetja lahko prijavila na razpis za sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov. Nov razpis, na katerega se lahko prijavijo tudi samostojni podjetniki, bo enak že objavljenemu konec leta, zato lahko podjetja ustrezno načrtujejo.

Za oba bo TIA skupno namenila več kot 76 milijonov evrov. Več informacij je na www.tia.si.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)

V pripravi ima JAPTI: www.japti.si tri razpise, prva dva bosta namenjena samostojnim podjetnikom ter mikro in MSP.

• Aprila in vnovič oktobra bo odprt razpis za subvencioniranje stroškov dela projektnih interdisciplinarnih skupin, prek katerega bo JAPTI letos razdelil dva milijona evrov.
• Aprila bo tudi prvo izmed šestih letošnjih odpiranj vlog na razpis za spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja.
• Pripravljajo razpis za spodbujanje tujih neposrednih naložb, prek katerega bodo tujim vlagateljem dodelili za pet milijonov evrov spodbud za začetne naložbe.

Vir in informacije: Finance, 18.3.2009, www.finance.si, Avtor: Monika Weiss, Vera Avšič
 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 11 do 23 °C

Torek
od 11 do 23 °C

Sreda
od 11 do 24 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat