| 

Uporabne informacije

Direktor, ki ni v delovnem razmerju

Direktor, ki ni v delovnem razmerju

24.03.2009 ob 13:14

Korporacijski in pogodbeni položaj ter pogodba o upravljanju funkcije direktorja

Korporacijski in pogodbeni položaj direktorja

Statusno pravo določa kako oseba postane in preneha biti direktor in določa pristojnosti, obveznosti in odgovornosti osebe kot direktorja gospodarske družbe. Na podlagi ureditve v ZGD-1 lahko oseba, ki je bila imenovana za direktorja, deluje kot organ ali član organa gospodarske družbe oziroma opravlja funkcijo direktorja. ZGD-1 kot statusni predpis ureja položaj direktorja le z vidika funkcioniranja gospodarske družbe. Urejene so pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja znotraj družbe in v razmerjih družbe s tretjimi. Glede ureditve pravic in obveznosti med gospodarsko družbo in direktorjem, ki presegajo ta korporacijski vidik (gre predvsem za ureditev obveznosti družbe do direktorja) pa ZGD-1 nakazuje na pogodbo med družbo in direktorjem.

Pogodba o opravljanju funkcije direktorja

S pogodbo se direktor zaveže, da bo vodil posle družbe, zastopal družbo in opravljal vse druge naloge, ki sodijo k funkciji direktorja, družba pa se zaveže direktorju za to plačati.

Kot primeren izraz za to pogodbo se kaže »pogodba o opravljanju funkcije direktorja«, saj jasno označuje predmet pogodbe, hkrati pa tak izraz (»pogodba o opravljanju funkcije« oziroma »pogodba o opravljanju funkcije poslovodje«) uporablja tudi ZGD-1 (8. odstavek 290. člena, 3. odstavek 515. člena ZGD-1). »Pogodba o opravljanju funkcije direktorja « torej pomeni splošno poimenovanje pogodbe, sklenjene med družbo in direktorjem, podobno kot se v nemškem pravu uporablja poimenovanje »namestitvena pogodba«.

Gre za pogodbo, s katero se med družbo in direktorjem urejajo pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem funkcije direktorja.
Po tem se ta pogodba razlikuje od vseh drugih pogodb, ki jih člani organov družbe sklepajo z družbo v zvezi s storitvami, ki jih opravljajo za družbo, in ki ne sodijo k njihovi funkciji v družbi. To so predvsem pogodbe med družbo in člani nadzornega sveta (oziroma upravnega odbora), ki se nanašajo na svetovalne, posredniške in podobne storitve, ki jih le-ti opravljajo za družbo izven svoje funkcije člana nadzornega sveta (upravnega odbora). Na tovrstne pogodbe se nanaša 2. odstavek 262. člena ZGD-1.

Pogodbo o opravljanju funkcije direktorja skleneta oseba, ki je bila imenovana za direktorja in gospodarska družba, v kateri bo ta oseba opravljala funkcijo direktorja. Pogodba je torej nujno sklenjena med fizično in pravno osebo.

Vir: Priročnik Obračun plač in delovna razmerja v praksi založbe Verlag Dashöfer, d.o.o.

sorodni članki


Komentarji: 2 

Dodajte komentar


Tina | 02.04.2009 ob 22:23
Pogodbo sklepata pravna oseba, torej eno- ali večosebna družba in fizična oseba, ki je seveda lahko tudi zakoniti zastopnik, ustanovitelj oz. soustanovitelj družbe. Vse delovršne pogodbe se sklepajo med pravno osebo in fizično osebo, ne sklene je fizična oseba sama s sabo.
Lucija | 01.04.2009 ob 23:08
Kako je pa s sklepanjem pogodbe med zastopnikom pravne osebe, ki je hkrati njen direktor, ali sklepa pogodbo sam s sabo?
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od 19 do 29 °C

Petek
od 18 do 23 °C

Sobota
od 16 do 27 °C

Nedelja
od 15 do 30 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat